Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Va creste indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Incepind cu 1 ianuarie 2006, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, va fi de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului. Actul normativ care prevede aceasta crestere vizeaza Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, aducind precizari clare cu privire la situatia expusa mai sus. Hotarirea de a modifica legea aflata In vigoare a fost luata deoarece aceasta stabilea doar faptul ca indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate In ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, Insa nu continea prevederi explicite cu privire la urgentele medico-chirurgicale.
"Actul normativ care prevede aceasta majorare este o masura reparatorie a legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale si va intra in vigoare cu incepere de la 1 ianuarie 2006. Cresterea este de la 80%, la 100%, iar faptul ca se vor plati integral drepturile salariale in perioada in care persoana se afla in incapacitate temporara de munca, nu poate fi decit un lucru bun. Aplicarea prevederilor actului normativ nu va avea influente financiare asupra bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul viitor, ceea ce inseamna ca exista fonduri suficiente care sa acopere aceasta cheltuiala", a precizat Sorin Enache, director executiv al Casei Judetene de Pensii Braila.
Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2006 si pentru care se continua reabilitarea medicala ca urmare exclusiva a cauzei profesionale, se vor deconta urmatoarele prestatii si servicii: tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente; servicii medicale In spitale, In sectii sau clinici specializate pentru boli profesionale; tratament de recuperare a capacitatii de munca In unitati de specialitate; servicii de chirurgie reparatorie; cure balneoclimaterice si dispozitive medicale In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice. In cazul accidentelor de munca anterioare datei de 1 ianuarie 2006, in urma carora sint necesare dispozitive medicale In vederea corectarii si recuperarii deficientelor, costurile acestora se vor suporta din fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, iar asiguratorul va acorda rambursari de cheltuieli pentru obtinerea acestora, dar si pentru transportul de urgenta cu mijloace neuzuale, a confectionarii ochelarilor, aparatelor acustice si a protezelor oculare.
Noul act normativ introduce completari si In ceea ce priveste prestatiile si serviciile medicale acordate de clinici si sectii de boli profesionale sau In sistem ambulatoriu prin cabinete de medicina muncii aflate In structura spitalelor, pentru care vor fi prevazute cheltuieli, suportate din fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale. O precizare importanta a Ordonantei stabileste faptul ca, In cazul In care din culpa angajatorului sau a a persoanei asigurate nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, asiguratul va beneficia de prestatiile si serviciile de asigurare prevazute de lege, costul acestora urmind sa se recupereze, ulterior, de la angajator sau de la persoana asigurata pe baza de contract individual de asigurare.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii