Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ultimele patru masuri "Sapard" vor fi acreditate in circa 2 saptamini

De joi, 23 martie, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) primeste cereri de finantare pentru ultimele patru masuri de finantare ale Programului "Sapard". Aceasta hotarire a fost luata In vederea verificarii prealabile a formei si continutului documentatiei depuse de potentialii beneficiari pentru ca In momentul lansarii oficiale a sesiunii de depunere a proiectelor, eventualele erori sa fie remediate In timp util.
Este vorba despre Masurile: 1.2. - "Laboratoare sanitar veterinare, fitosanitare si de siguranta alimentelor"; 3.2. - "Grupuri de producatori"; 3.3. - "Agromediu" si 3.5 - "Silvicultura". Cererile de finantare pentru aceste masuri se pot depune la Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP), contractarea proiectelor urmind a fi facuta dupa primirea deciziei de acreditare. Aceasta decizie este asteptata de Romania In maxim doua saptamini, conform semnalelor primite de la Bruxelles.
Reamintim ca din din 27 februarie a.c., Agentia "Sapard" s-a transformat In APDRP, iar cele 8 Birouri Regionale de Implementare a Programului "Sapard", In 8 CRPDRP. Braila este arondata la CRPDRP Constanta (fostul BRIPS).

Alte peste 200 milioane de euro pentru Programul "Sapard"

Fondurile totale alocate Masurii 1.2. sint de 41.198.981 euro, masura vizind imbunatatirea structurilor in urmatoarele domenii: control sanitar veterinar, fitosanitar si controlul alimentelor. Prin aceste proiecte se urmareste extinderea, modernizarea constructiilor si dotarea unor laboratoare deja existente; imbunatatirea sistemelor de prelucrare si comunicare a datelor si informatiilor pentru laboratoarele publice.
La Masura 3.2. fondurile alocate sint de 13.006.640 euro. Fondurile sint destinate stimularii constituirii grupurilor de producatori prin acordarea unui ajutor financiar in suma fixa, destinat sustinerii activitatii de infintare si functionare a grupurilor recunoscute conform legislatiei nationale. Sprijinul destinat grupurilor de producatori va fi acordat in rate fixe, in functie de costurile de constituire si functionare.
Pentru Masura 3.3. fondurile totale se ridica la suma de 39.023.851 euro. Masura consta intr-un numar de activitati pilot voluntare la care fermierii vor fi invitati sa participe in schimbul unor plati anuale pe o perioada de minim 5 ani. Acordul care va rezulta va lua forma unui contract semnat de fermier si Agentia "Sapard". In cadrul acestei masuri vor fi oferite fermierilor 3 submasuri pilot: conservarea solului si protectia impotriva eroziunii, conservarea biodiversitatii prin practici agricole traditionale si agricultura ecologica.
Pentru Masura 3.5. fondurile totale sint de 127.245.884 euro. Investitiile pot fi pentru impadurirea de terenuri agricole productive si neproductive, pentru crearea de perdele forestiere (pe orice tip de teren agricol) - pe terenuri aflate in proprietate sau detinute legal de catre persoane fizice, asociatiile lor precum si de consiliile locale si asociatiile acestora. Mai pot fi investitii pentru crearea de pepiniere noi si/sau modernizarea celor existente, inclusiv pentru dotarea cu masini si utilaje specifice, pentru imbunatatirea prelucrarii primare a lemnului si marketingul produselor forestiere, constructia si/sau modernizarea cladirilor operationale pentru procesare si a birourilor etc.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii