Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Subventii pentru angajatorii care incheie contracte de ucenicie la locul de munca

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila acorda finantari, din Bugetul Asigurarilor pentru Somaj, pentru angajatorii care doresc sa-si califice proprii angajati sau care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca.
Angajatorii care incadreaza persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de munca, primesc subventii pe toata perioada derularii contractului. Astfel, pentru fiecare persoana incadrata, ei vor primi, lunar, 50% din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare si o suma egala cu contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicului, fara a putea depasi 20% din salariul de baza minim brut pe tara. Sumele mentionate mai sus nu se acorda pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca, precum si pe perioada in care raporturile de munca sint suspendate. De asemenea, aceste sume nu se acorda angajatorilor care, anterior incheierii contractului, au avut incheiat cu persoana in cauza un alt contract de ucenicie la locul de munca.
Procentul de 50% din salariul de baza minim brut pe tara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al acestuia. Calificarile sau competentele profesionale pentru care se acorda aceste subventii se stabilesc anual, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
"Accesarea acestor finantari, pentru cele doua tipuri de programe, constituie oportunitati pentru adaptarea abilitatilor si competentelor propriilor angajati la cerintele reale ale activitatilor specifice. Ca urmare a selectiei angajatorilor care vor organiza programe de formare profesionala pentru proprii salariati in vederea acordarii, din bugetul asigurarilor pentru somaj, a sumei reprezentind 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat, in luna septembrie vor incepe patru cursuri de formare profesionala, la care vor participa 84 de salariati, in ocupatiile de "confectioner asamblor articole din textile" (trei cursuri) si "agent curatenie cladiri si mijloace de transport" (un curs)", ne-a precizat Simona-Ely Chiobas, director executiv al AJOFM Braila.

Doar angajatorii autorizati pot incheia contracte de ucenicie

Angajatorii care doresc sa incadreze in munca persoane in baza unui contract de ucenicie trebuie, mai intii, sa primeasca autorizare din partea Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie (DMSSF) Braila, institutia in a carei competenta intra si atestarea maistrului de ucenicie. Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se fac pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire. Odata autorizat, angajatorul are dreptul de a organiza formare profesionala prin ucenicie la locul de munca si poate incheia contracte de ucenicie.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Secretariatului Tehnic al Comisiei Judetene de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor, din cadrul DMSSF Braila, Calea Calarasilor nr.19, etajul I.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii