Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sprijin de la stat pentru constructia de case

Statul sprijina accesul la o locuinta proprietate personala a unor categorii de persoane prin acordarea unei subventii de la bugetul de stat de 20% din valoarea locuintei. Subventia nu poate depasi insa suma de 10.000 de euro. Acest lucru este prevazut de OG nr.51/2006, pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobata prin lege de catre Parlament si promulgata, saptamina trecuta de presedintele Romaniei.
Pot beneficia de subventie tinerii cu virsta de pina la 35 de ani, la data depunerii documentatiei la consiliul local, persoanele sau familiile ramase fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, datorita unor calamitati naturale sau a unor dezastre or accidente de care nu se fac vinovati. Printre beneficiari se pot numara, de asemenea, persoanele si familiile evacuate din locuinte situate in constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecari de teren, seisme, inundatii, precum si persoanele si familiile evacuate si chiriasii care fac obiectul unor legi de restituire catre fostii proprietari a imobilelor trecute in proprietatea statului.
Subventia se acorda la finalizarea si predarea locuintelor catre beneficiari, iar plata se face pe baza devizului general si a situatiei de plata a lucrarilor. In cuantumul subventiei se ia in calcul valoarea locuintei, conform contractului si devizului general, fara a cuprinde garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, si anexele gospodaresti nelegate structural de cladire.

Conditiile necesare

Pentru acordarea subventiei, beneficiarul trebuie sa indeplineasca o serie de conditii. Astfel, titularul contractului de construire a locuintei sau membrii familiei acestuia trebuie sa nu fi primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru construirea sau cumpararea unei locuinte. Beneficiarul subventiei trebuie sa fie la prima locuinta construita prin credit ipotecar, sa detina un drept real asupra terenului pe care se realizeaza constructia si sa prezinte autorizatia de construire, inclusiv contractul de executie incheiat cu un antreprenor de specialitate autorizat.
Sint exceptate de la implinirea primelor doua conditii persoanele sau familiile ramase fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, datorita unor calamitati naturale sau a unor dezastre or accidente de care nu se fac vinovati si persoanele si familiile evacuate din locuinte situate in constructii expuse unui risc major (alunecari de teren, seisme, inundatii), in cazul in care nu detin in proprietate o alta locuinta decit cea afectata, respectiv cea din care sint evacuati.

Circuitul cererilor

Sumele care vor fi alocate anual de la bugetul de stat vor fi acordate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin intermediul consiliilor locale ale localitatilor in care sint amplasate locuintele. Conform legii, in cel mult 15 zile de la data primirii cererilor de acordare a subventiei, consiliile locale le vor transmite ministerului care, in termen de 30 de zile de la primirea acestora, va comunica consiliului local respectiv, numele persoanelor ale caror cereri au fost aprobate.
Consiliile locale vor lua in evidenta si vor analiza solicitarile de subventii pentru costructia de locuinte care vor fi amplasate pe terenuri aflate in raza administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea. Listele persoanelor care pot beneficia de subventie vor fi afisate la sediile consiliilor locale.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii