Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spre o agricultura europeana, pas cu pas!

In urma seriei de articole "Spre o agricultura europeana, pas cu
pas!", mai multi cititori ne-au rugat sa oferim amanunte legate de
sprijinirea fermelor si a industriei prelucratoare a produselor agricole conform Planului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). La aceste intrebari a raspuns Elena Banica, directorul Directiei de Dezvoltare Rurala din cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) Braila.

Cinci masuri de sprijinire a fermelor

Restructurarea si dezvoltarea fermelor precum si cresterea competitivitatii produselor agricole dar si silvice sint puncte prevazute in Axa 1 a PNDR, categoria "b" sau Masura 1.2.
La rindu-i, aceasta masura este impartita in 5 submasuri: 1.2.1 - "Modernizarea exploatatiilor agricole in sectoarele: vegetal, cresterea animalelor si a pasarilor"; 1.2.2 - "Imbunatatirea valorii economice a padurilor"; 1.2.3 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"; 1.2.4 - "Cooperarea pentru realizarea de noi produse, procese si tehnologii in sectoarele agricol, alimentar si forestier"; 1.2.5 - "Ameliorarea si dezvoltarea infrastructurilor agricole si forestiere".

Sprijinul pentru Masura 1.2.1 este de pina la 60%

Prin Masura 1.2.1, sprijinul se acorda pentru investitiile din sectorul vegetal (ferme de cimp, legumicole, pomicole); producerea de biomasa dar si sectorului zootehnic. Masura va cuprinde: achizitionarea de tractoare, utilaje si echipamente agricole (inclusiv echipamente pentru statiile de conditionat seminte); reabilitarea plantatiilor viticole si pomicole (inclusiv infiintarea pepinierelor viticole si pomicole); constructii noi sau modernizarea constructiilor existente (birouri, spatii de depozitare, remize, imprejmuire ferma) si imbunatatirea utilitatilor; construirea sau modernizarea fermelor, inclusiv achizitionarea de centrale termice si a instalatiilor de irigat; achizitionarea de mijloace de transport noi. Totodata prin aceasta masura mai pot fi achizitionate terenuri pentru constructii specifice, inclusiv sediu; soft-uri pentru computer (includ si costurile de instalare); platile catre proiectanti si arhitecti.
Valoarea propusa a sprijinului va fi de pina la 50-60% din totalul
cheltuielilor eligibile.

Distributia, ambalarea si etichetarea fac obiectul Masurii 1.2.3

Beneficiarii Masuri 1.2.2 - "Imbunatatirea valorii economice a padurilor" sint proprietarii privati de paduri, iar proiectele lor vor viza dotarea tehnica, dezvoltarea fondului forestier, impaduririle si amenajarea drumurilor forestiere. Sprijinul acordat nu va depasi 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
La Masura 1.2.3, sprijinul va fi acordat pentru imbunatatirea fluxurilor de productie in procesare, imbunatatirea marketingului si diversificarea gamei sortimentale. Masura are in vedere si dezvoltarea retelei de colectare si de distributie a produselor, realizarea constructiilor administrative si de productie si a unor linii de ambalare si etichetare. Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii.

Infrastructura este sprijita 100%

Sprijinul conform Masurii 1.2.4. se acorda pentru promovarea cooperarii intre producatorii primari din sectorul agricol si forestier, industria de prelucrare si parti terte. Masura contribuie la acoperirea costurilor aferente cooperarii. In ceea ce priveste Masura 1.2.5, sprijinul va fi acordat pentru operatiuni tehnice si juridice privind comasarea terenurilor agricole, pentru investitii in infrastructura in vederea accesului la exploatatiile agricole si forestiere, precum si pentru imbunatatiri funciare, retele de alimentare cu energie electrica, retele de canalizare si statii de epurare. Ajutorul public acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii