Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spitalele nu mai au voie sa interneze persoane care nu sint asigurate

Zilele trecute, conducerea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) a Judetului Braila a transmis o adresa catre toate spitalele brailene prin care atentioneaza directorii acestor institutii si medicii sefi de sectie ca nu mai au voie sa interneze, cu exceptia urgentelor medicale, decit pacientii care sint asigurati.
In acest sens, la internare, pacientii, inclusiv pensionarii, vor fi obligati sa prezinte adeverinta de asigurat eliberata de CJAS Braila. Pentru a o obtine, ei trebuie sa se prezinte la sediul institutiei mai sus precizate cu adeverinta de salariat sau cu cuponul de pensie, pentru a se verifica in baza de date statutul social al persoanei pe ultimii 5 ani. Daca in urma verificarilor se constata ca persoana respectiva este cu contributia achitata la zi pe ultimii 5 ani, i se va elibera adeverinta care ii atesta calitatea de asigurat. Fara aceste adeverinte, persoanele care se prezinta la internare nu pot face dovada calitatii de asigurat. "In aceste conditii, persoanele care nu sint asigurate vor putea beneficia de asistenta medicala fara plata doar in cazul pachetului minimal de servicii. Acesta cuprinde servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential edemo-epidemic, inclusiv cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauziei, servicii de planificare familiala, stabilite prin contractul cadru", se arata in adresa emisa de CJAS Braila.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii