Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se fac inscrieri pentru finantarea unor programe de interes national

Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie (DMSSF) Braila aduce la cunostinta celor interesati ca a fost demarata procedura de selectie a celor care doresc sa obtina finantare pentru derularea unor proiecte de interes national. Este vorba despre programele "Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor virstnice dependente" si "Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adapost, prin crearea de centre sociale de urgenta", aprobate prin HGR 197/2006.
In conformitate cu metodologia de evaluare, selectare si finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national mai sus mentionate, procedura de selectie cuprinde mai multe etape: publicarea anuntului de participare; inscrierea; transmiterea de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF) a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect; verificarea conformitatii administrative, a eligibilitatii si a indeplinirii criteriilor tehnice referitoare la capacitatea tehnica si financiara a solicitantului. Ulterior, vor fi evaluate propunerile si vor fi comunicate rezultatele, iar cu cei declarati eligibili se vor incheia contracte de finantare nerambursabila. "Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial in data de 6 iunie, astfel fiind demarata procedura de selectie. De asemenea, au fost aprobate ghidurile solicitantului specifice fiecarui program de interes national, acestea fiind publicate pe site-ul Ministerului, la adresa www.mmssf.ro, la rubrica anunturi si la adresa sas.mmssf.ro, la rubrica proiecte si programe, de unde pot fi descarcate de catre solicitanti. Asa cum este specificat si in anuntul de participare, Directia de Munca pune la dispozitia celor interesati acest ghid, pe suport de hirtie, contra sumei de 30 RON, platibila la casieria institutiei, suma ce reprezinta contravaloarea tiparirii ghidului. Cererile de clarificari, impreuna cu raspunsul MMSSF, vor fi publicate pe site-urile mai sus precizate", ne-a spus Veronica Macri, director executiv al DMSSF Braila.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii