Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Retrocedarea pamintului pe principiul "primul venit, primul servit"

Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea In posesie a proprietarilor, a fost modificat recent. Noul act normativ, HG nr. 1832/ 2005, a fost unul din principalele subiecte ale ordinii de zi, atit a sedintei Comisiei Judetene de Fond Funciar de miercuri, cit si a intilnirii cu primarii, de ieri. Subiectul a fost supus atentiei, in ambele cazuri, de subprefectul judetului, Mircea Fudulaiche. Una din precizarile importante aduse de noul act normativ este aceea privind ordinea solutionarii cererilor. Astfel, comisia de fond funciar va solutiona In primul rind cererile ce privesc amplasamente pentru care nu s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane, apoi cererile vor fi solutionate In ordinea primirii lor. "Potrivit acestor dispozitii, comisiile locale vor solicita persoanelor care au astfel de cereri sa prezinte schita amplasamentului sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat. Dupa solutionarea acestor cereri, Comisia va proceda la solutionarea celorlalte cereri in ordinea primirii lor, care se dovedeste cu numarul de ordine din Registrul special in care au fost inregistrate cererile depuse in baza Legii nr. 169/1997, Legii nr. 18/1991 republicata, Legii nr. 1/2000 si a Legii nr. 247/2005. Mai precis se va incepe cu rezolvarea cererilor persoanelor inscrise in Anexa 39 si se va continua, in ordinea depunerii, cu cererile la Legea 247", a explicat Fudulaiche.

Prea putin teren, prea multe cereri

Fiecare comisie locala de fond funciar trebuie sa intocmeasca o situatie centralizatoare privind terenurile aflate la dispozitia ei, sub semnatura tuturor membrilor comisiei, avizata de comisia judeteana de fond funciar. Retrocedarile se fac in primul rind din rezerva comisiei locale de fond funciar. Atunci cind nu mai exista teren In rezerva comisiei de fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei judetene de fond funciar, institutiilor si autoritatilor publice care administreaza teren proprietate a statului.
Toate institutiile si autoritatile publice care au In administrare terenuri proprietate publica a statului sunt obligate sa raspunda cererilor formulate de comisiile de fond funciar si sa comunice acestora suprafetele de teren care pot fi disponibilizate, In conditiile legii, In termen de 45 de zile de la data primirii cererii.
Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru compensarea cu teren echivalent de la statiunile si institutele de cercetare doar daca nu mai exista teren disponibil administrat de alte institutii si autoritati publice In judetul respectiv sau In judetele Invecinate. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile amplasamente se face In perimetrul unitatilor de cercetare-dezvoltare pe terenuri agricole care nu sunt indispensabile cercetarii.
La nivelul judetului Braila au fost depuse 7.615 cereri, care au vizat restituirea a 53.586 ha. Rezerva certa de teren care poate face obiectul retrocedarii in natura, de care dispune Prefectura Braila este insa extrem de mica, circa 6.000 ha. Situatia este critica, in conditiile in care, anterior aparitiei Legii 247, respectiv la Anexa 39 - despagubiri banesti a Legii nr. 1/2000 erau deja evidentiate 21.000 ha. Este clar ca, nu toate solicitarile vor putea fi onorate in natura si, conform noilor reglementari, cei care nu s-au grabit sa depuna cererile probabil vor trebui sa se multumeasca cu despagubirile prin actiuni la Fondul Proprietatea.
Termenul limita pina la care comisiile locale vor trebui sa analizeze si solutioneze cererile depuse in baza legii nr. 247 este 1 martie.

Amenzi drastice

Totodata, Fudulaiche a anuntat ca, institutia prefectului va trimite, incepind de astazi, in teritoriu, 4 comisii de control. Membrii acestora au sarcina de a verifica existenta registrelor de inregistrare a cererilor, de a informa si a discuta cu membrii comisiilor locale despre toate aceste modificari si, prin sondaj sa verifice la nivelul fiecarei comune modul de solutionare a circa 20 de cereri. "Daca se constata o singura neconcordanta se va trece la control de fond", a avertizat Fudulaiche.
Vineri, comisiile de verificare vor poposi la Chiscani,Tichilesti, Gropeni si Tufesti, iar luni, la Stancuta, Unirea, Viziru si Bertestii de Jos. Subprefectul a sustinut ca, pina la sfirsitul saptaminii viitoare spera sa incheie actiunea de control in tot judetul.
El a reamintit si ca, impiedicarea in orice mod sau intirzierea nejustificata a reconstituirii dreptului de proprietate, ori eliberarea titlului, precum si eliberearea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 300 milioane de lei.
De asemenea, lipsa de la sediul comisiei, in zilele de lucru, a presedintelui acesteia fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului constituie tot contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20 la 100 milioane de lei.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii