Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 40.000 de braileni au cerut sa fie facturati la tariful social

Brailenii din municipiu nu s-au inghesuit sa depuna la "Electrica" actele doveditoare pentru a putea beneficia in continuare de protectia sociala acordata familiilor cu venituri reduse prin facturarea consumului de energie electrica la tariful social. Potrivit datelor prezentate de catre conducerea Sucursalei locale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE), dintre cei 67.000 de beneficiari ai tarifului social, pina la 15 decembrie, data limita de depunere pentru a beneficia inca din anul curent de acest sprijin, doar aproximativ 43.000 au depus cereri in acest sens. Procentual, indicele de eligibilitate se situeaza la 64 de puncte, majoritatea deponentilor de cereri provenind din mediul rural.
"Pina in momentul de fata, la Centrele de Relatii cu Clientii ale SDFEE Braila au fost depuse circa 43.000 de cereri de acordare a tarifului social, ele urmind a fi transmise catre primarii pentru verificare si validare. In municipiul Braila, circa 36% dintre abonatii casnici care au tarif social au depus pina in prezent documente de acordare in continuare a acestui tip de tarif, pe cind in mediul rural 85% dintre abonatii casnici facturati la tarif social au depus aceste documente", a precizat conducerea SDFEE Braila, explicind ca ponderea mai scazuta a cererilor in mediul urban denota renuntarea din proprie initiativa a abonatilor la acest tarif din cauza ca nu indeplinesc cumulativ conditiile impuse de legislatia in vigoare.
Potrivit Ordinului ANRE nr. 28/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi, Incepind cu 1 noiembrie 2005, tariful social se acorda numai daca sint Indeplinite simultan urmatoarele conditii: consumatorul are un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie (3.100.000 lei vechi conform H.G. nr. 2346/2004); locul de consum pentru care solicita aplicarea tarifului social este domiciliul stabil al acestuia.
Data pina la care aceste documente puteau fi depuse astfel incit consumatorul sa poata beneficia de tarif social incepind cu 1 noiembrie 2005 a fost 15 decembrie 2005. In continuare insa, cei care Indeplinesc conditiile amintite pot sa prezinte la "Electrica" documentele din care sa rezulte dreptul de a beneficia de tarif social, dar acesta se va aplica incepind cu perioada de facturare urmatoare datei de depunere a documentelor.
Reamintim ca potrivit actului normativ amintit, daca din documentele depuse nu reiese dreptul de a beneficia in continuare de tarif social, "Electrica" va recalcula consumul inregistrat incepind cu 1 noiembrie 2005 la tarif monom cu rezervare (CR). De asemenea, daca un consumator casnic care beneficiaza in prezent de tarif social nu a depus documentele pina la data limita, el va fi automat trecut la tarif CR. Important de mentionat este ca in conditiile tarifelor in vigoare, tariful social se recomanda a fi ales numai daca un consumator inregistreaza un consum lunar mai mic de 90 kWh, dar si un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic de 3,1 milioane lei vechi.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii