Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoanele care au lucrat in strainatate pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului

De curind, Guvernul a decis extinderea categoriei persoanelor care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului In virsta de

pina la 2 ani sau, In cazul copilului cu handicap, de pina la 3 ani, precum si de indemnizatia lunara In cuantum de 800 RON. Astfel, In plus

fata de persoanele care beneficiaza in momentul de fata de concediu de maternitate si indemnizatie, vor mai avea aceste drepturi si altele,

deoarece s-au descoperit disfunctionalitati In practica aplicarii legislatiei Incepind cu 1 ianuarie 2006.
Dintr-o astfel de categorie fac

parte persoanele care au lucrat cu contract de munca In strainatate si pot dovedi acest lucru cu acte si femeile care au ramas Insarcinate

pina la 31 decembrie 2005, inclusiv si care realizeaza, In sistemul public de pensii, perioade de stagiu de cotizare de cel putin 10 luni, In

ultimul an anterior nasterii copilului. Acestea din urma, desi erau asigurate pe baza de contract sau declaratie de asigurare, nu puteau

beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului. De asemenea, aria a mai fost largita si la persoanele care au beneficiat de concediu

fara plata, pentru a participa la cursuri de formare profesionala din initiativa angajatorului, sau la care acesta si-a dat acordul, cit si

cele care se afla In caz de Intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara Incetarea raportului de munca, pentru

motive economice sau tehnologice.
"Modificarea legislatiei de fata este o masura foarte buna si este dovada faptului ca s-au luat in

considerare solicitarile din teritoriu, prin care directiile de munca au sesizat faptul ca exista disfunctionalitati In practica aplicarii

legislatiei Incepind cu 1 ianuarie 2006. Dupa intrarea in vigoare a modificarilor vor putea beneficia de indemnizatie si persoanele care au

statut de avocat, cele care se afla In perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale Invatamintului universitar, cu examen de

licenta sau de diploma, In vederea angajarii sau trecerii In somaj; cele care nu au solicitat dreptul la indemnizatie, desi ar fi fost

Indreptatite sa beneficieze si persoanele care au primit pensii de invaliditate", ne-a precizat Veronica Macri, director executiv al

Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Braila.
Totodata, actul normativ clarifica unele prevederi ale Ordonantei de Urgenta

148/2005 privind sustinerea familiei In vederea cresterii copilului. De exemplu, In ceea ce priveste actele doveditoare privind plata

impozitului pe venit pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, sint mentionate explicit si activitatile

agricole si plata impozitului agricol. Prezentarea acestor acte constituie una dintre conditiile pentru acordarea indemnizatiei de crestere a

copilului. De asemenea, va fi clarificata si situatia asistentului maternal profesionist, In sensul ca acesta nu poate sa beneficieze de

indemnizatia pentru cresterea copilului Intrucit ar Insemna renuntarea la statutul de asistent maternal profesionist.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii