Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noi reguli pentru clasificarea IMM-urilor

Din 3 februarie, data la care a intrat in vigoare OG nr.27/2006,
a fost modificata Legea nr.364/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel incit aceasta categorie de societati comerciale sa beneficieze de aceleasi criterii de clasificare ca cele in vigoare in Uniunea Europeana.
Noile prevederi legale opereaza modificari cu privire la clasificarea IMM-urilor in functie de numarul mediu de salariati si de cifra anuala neta sau activele totale pe care le detin. Astfel, microintreprinderile au pina la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pina la 2 milioane de euro, echivalent in lei. Intreprinderile mici au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra anuala neta sau detin active totale de 10 milioane de euro, iar intreprinderile mijlocii au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri neta de pina la 50 milioane de euro sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro.
Ordonanta stabileste si facilitatile de care poate beneficia un IMM. Astfel, intreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la inchirierea, concesionarea sau leasing-ul activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat; activele disponibile utilizate de IMM-uri in baza contractului de inchiriere, de locatie de gestiune sau a contractului de asociere in participatiune vor putea fi vindute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti, dupa deducerea investitiilor efectuate de catre locatar/asociat.
In cazul contractelor de locatie de gestiune si asociere in participatiune, asociatul, locatarul, intreprindere mica sau mijlocie, poate solicita si incheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vinzare, in aceleasi conditii.
In cazul depunerii unei solicitari exprese privind cumpararea activului sau incheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vinzare catre beneficiarii care utilizau activul in baza unui contract de inchiriere, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea contractului de inchiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de vinzare-cumparare, respectiv leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vinzare.
De asemenea, contractul de inchiriere, la solicitarea locatarului, va putea fi transformat in contract de leasing cu clauza irevocabila de vinzare la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti. Totodata, IMM-urile au drept de preferinta la cumpararea activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate in vecinatatea imediata a activelor pe care le detin in proprietate. Dreptul de preferinta se va putea exercita prin depunerea unei solicitari in acest sens, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inscrierii actului pe listele cuprinzind activele disponibile.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii