Mergi la conţinutul principal
Schimbarea la faţă a Brăilei

Monumente reînviate din molozul nepăsării

• în urma avizelor eliberate de specialiştii de la Cultură, vor fi restaurate Biserica “Buna Vestire”, sediul Flotilei de Dunăre şi fosta Cazarmă a Artileriei - bijuterii arhitectonice aflate, până mai ieri, în pericol  • Direcţia Judeţeană pentru Cultură a eliberat, numai anul trecut, 95 de avize în vederea obţinerii autorizaţiei de construire în zona Centrului Istoric şi nu numai • specialiştii Direcţiei, prea puţini la număr, au primit alte 131 de documentaţii şi au salvat de la demolare clădirea-monument de pe Grădinii Publice nr. 7 şi Monumentul Eroilor din Surdila Greci

 

Biserica “Buna Vestire”, sediul Flotilei de Dunăre de pe Împăratul Traian, Cazarma Artileriei şi Casa “Irimia” - sunt doar o parte din monumentele Brăilei care vor căpăta o nouă înfăţişare, graţie specialiştilor de la Direcţia de Cultură. Aflată în deficit de personal, Direcţia pentru Cultură veghează şi îndrumă, fiind singura în măsură să hotărască dacă un monument va fi sau nu restaurat. Fără avizul specialiştilor de la Cultură proprietarii sutelor de imobile din Centrul Istoric al Brăilei nu pot mişca nicio cărămidă din loc, iar dacă o fac, riscă să fie amendaţi sau să se pomenească cu dosar penal. Aşa cum s-a întâmplat cu proprietarul “Casei de sticlă” de la intersecţia străzii Griviţei cu strada 1 Decembrie 1918, lângă Piaţa Mare.

 

Soarta monumentelor, în mâna specialiştilor de la Cultură

 

Asaltată de cereri şi aflată în prima linie a bătăliei pentru salvarea monumentelor istorice, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila (DJC) se confruntă cu o acută lipsă de personal, acest lucru fiind evidenţiat în recenta Informare întocmită de conducerea instituţiei şi trimisă Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila. “La nivelul DJC Brăila, există o disproporţie majoră între resursele umane/potenţialul uman efectiv însărcinat cu realizarea atribuţiilor şi sarcinilor, multiple şi complexe, pe linia protejării monumentelor istorice, şi dimensiunile reale ale necesarului de personal, strict specializat pe diferite direcţii ale domeniului”, se precizează în document. Practic, la ora actuală, soarta monumentelor istorice se află în mâna specialiştilor Direcţiei Judeţene pentru Cultură.

În vederea monitorizării intervenţiilor ce se efectuează asupra patrimoniului imobil (în baza certificatelor de urbanism eliberate de Primăriile din Jud. Brăila şi de către CJ) Direcţia Judeţeană pentru Cultură a recepţionat, numai anul trecut, 131 de documentaţii şi completări ale documentaţiilor iniţiale, pe care le-a prezentat Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 10 (cu secretariatul la DJC Buzău) sau în şedinţele Biroului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii.

Tot anul trecut, DJC Brăila a eliberat 95 de avize în domeniul protejării monumentelor istorice, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare pentru imobile aflate în ansambluri şi situri istorice (gen Centrul Istoric al Municipiului Brăila), precum şi în zonele de protecţie ale monumentelor istorice. Pe lângă toate acestea, specialiştii DJC Brăila au întocmit 40 de răspunsuri pentru solicitanţii de aviz şi au întocmit 135 de fişe de avizare (unele de câteva sute de pagini!) şi cam tot atâtea înştiinţări cu privire la avizarea/neavizarea documentaţiilor, plus 83 de notificări privind drepturile şi obligaţiile proprietarilor de monumente istorice.

Nu în ultimul rând, tot în anul 2019, funcţionarii publici ai Compartimentului Monumente istorice şi Arheologie din cadrul DJC Brăila au oferit 191 de consultări de specialitate, pentru explicarea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional şi stoparea tuturor formelor de distrugere sau alterare a patrimoniului cultural imobil.

 

Bijuterii arhitectonice restaurate

 

Potrivit documentului înaintat Instituţiei Prefectului, lucrările de restaurare - mai ales cele de mare amploare, realizate la monumente istorice de mari dimensiuni (biserici, alte monumente de arhitectură) - se pot realiza pe parcursul mai multor luni sau ani. “În multe cazuri, avizele emise de instituţia noastră, în vederea restaurării, sunt doar o primă fază/etapă, urmând ca, ulterior, beneficiarii să obţină fondurile necesare intervenţiilor/restaurărilor”.

Specialiştii Direcţiei Judeţene pentru Cultură se pot mândri cu faptul că, în anii 2018 şi 2019, s-au demarat ample lucrări de restaurare la câteva din monumentele istorice emblematice ale Brăilei, aflate în pericol de degradare, pe baza avizelor eliberate de DJC/Ministerul Culturii. Cele mai importante edificii se află de ceva vreme înscrise pe LMI (Lista Monumentelor Istorice).

Primul monument aflat în ample lucrări de restaurare, consolidare, conservare şi punere în valoare este Biserica Greacă “Buna Vestire” amplasată în Centrul Vechi (Calea Călăraşilor nr. 3) şi ctitorită la 1863 - cu acordul domnitorului Alexandru Ioan Cuza - de 300 de familii de greci înstăriţi din municipiul Brăila. Pictată de Gheorghe Tattarescu, în a doua jumătate a sec. XIX, şi construită cu marmură de Carrara, biserica este în prezent restaurată de specialişti de top (inclusiv restauratori de piatră. Investiţia este de 21.960.000 lei (din care 18.594.799 lei contribuţia UE), iar lucrările vor fi finalizate până pe data de 16 aprilie 2021. 

Casa Societăţii de Asigurări “Generala” (azi, sediul Flotilei de Dunăre), de pe strada Împăratul Traian nr. 8, monument istoric de arhitectură, se află, de asemenea, în ample lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare. Lucrările de restaurare au fost proiectate de SC “Beta Star” SRL Iaşi şi executate de SC “Concivia” SA Brăila. Termen de finalizare: 21 decembrie 2020.

Fosta Cazarmă a Artileriei, de pe strada G-ral Eremia Grigorescu 46, monument istoric de arhitectură, se află, de asemenea, în plin proces de restaurare şi consolidare, în timp ce Casa “Irimia”, de pe Polonă 22, (construită în anul 1912) a fost deja restaurată şi consolidată. Fost cămin de bătrâni, monumentul de arhitectură este acum şcoală particulară. Casei Irimia i-au fost restaurate atât faţadele, cât şi interioarele (adaptate noii funcţiuni, deoarece i s-a schimbat destinaţia). Şi încă ceva: la Casa Irimia au fost avizate şi lucrări de demolare a anexelor construite după anul 1965, anexe care deserveau vechiul azil de bătrâni şi care erau incompatibile cu statutul de monument istoric, fiind vizibile din spaţiul public (aşa-numita restaurare de “eliberare”).

 

Monumentul Eroilor din Surdila Greci, restaurat şi salvat

 

Pe lista monumentelor pentru care Direcţia Judeţeană pentru Cultură a emis aviz favorabil se află Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919) din comuna Surdila Greci, amplasat în faţa primăriei din localitate. Încadrat în Lista Monumentelor Istorice (LMI) ca monument istoric memorial/funerar, acesta a fost restaurat şi strămutat (în vederea salvării). Nu în ultimul rând, Statuia Subl. Erou Ecaterina Teodoroiu, - monument istoric de for public, clasat în LMI 2004/2010/2016, a fost restaurat, recent, cu finanţare de la Ministerul Culturii.

Afară de cele de mai sus, pe lista monumentelor istorice de arhitectură restaurate sau în curs de restaurare, încadrate în categoria “sit istoric”, se află alte câteva imobile ai căror proprietari au întocmit documentaţii de bună calitate, cu respectarea legilor şi “cu respectarea exigenţelor specifice monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii”, pentru a obţine mult-râvnitele avize ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură. De altfel, respectivele imobile au obţinut aviz favorabil din prima şedinţă a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) 10, fără a fi necesare completări/modificări ulterioare.

Cap de listă este imobilul din strada Polonă nr. 24, aflat în plin proces de restaurare, consolidare, mansardare şi punere în valoare (amplasat alături de Casa “Irimia”, amintită mai sus). Până să intre în restaurare, imobilul ajunsese o ruină. Amintim şi imobilul din strada C.A. Rosetii nr. 3, restaurat şi consolidat “ca la carte”, cu avizul favorabil al DJC Brăila. În aceeaşi categorie, se află imobilul din strada Justiţiei nr. 1, aflat în proprietatea OCPI Brăila (Cadastru) şi unde se desfăşoară în prezent ample lucrări de restaurare, consolidare, mansardare şi punere în valoare. Nu în ultimul rând, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila a avizat favorabil lucrările iniţiate de proprietarul imobilului situat în B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 30, unde s-au executat deja lucrări de restaurare a faţadelor.

 

Clădirea-monument de pe Grădinii Publice 7, salvată de Direcţia pentru Cultură

 

Potrivit datelor centralizate la Instituţia Prefectului, în anul 2019, cei doi funcţionari publici - un arhitect şi un arheolog - cu atribuţii de specialitate în domeniul Monumente istorice şi Arheologie au efectuat 25 de inspecţii în teren pentru verificarea legalităţii intervenţiilor/restaurărilor şi a respectării avizelor emise de Direcţie. Aceştia au controlat nu mai puţin de 50 de obiective (monumente istorice/ monumente de for public/ imobile situate în ansambluri de arhitectură, situri arheologice, Centrul Istoric al Municipiului Brăila, şi în Situl Arheologic Brăiliţa. Cu acest prilej, au fost întocmite şase procese verbale/ rapoarte/ note control/ somaţii cu faptele constatate la faţa locului. 

Demn de amintit este faptul că, tot anul trecut, DJC Brăila a iniţiat o acţiune în justiţie (un proces de contestare a procedurii de clasare de urgenţă a unui monument istoric situat pe strada Grădinii Publice nr. 7), “procedură declanşată de DJC în scopul salvării de la dispariţie fizică/ demolare solicitată de proprietar, câştigat la Tribunalul Brăila şi, ulterior, câştigat definitiv la Curtea de Apel Galaţi, de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură”. Altfel, imobilul de pe Grădinii Publice a fost salvat de la demolare prin intervenţia specialiştilor de la Cultură.

Mai mult, aceştia au efectuat mai multe inspecţii şi acţiuni comune cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Poliţia Locală Brăila, la monumente istorice, lăcaşuri de cult şi imobile amplasate în Centru lstoric al Municipiului Brăila (în 2018, au aplicat o amendă de 4.000 de lei pentru imobilul din strada Mihai Eminescu nr. 17, după ce proprietarul primise, în prealabil, somaţie să intre în legalitate). Specialiştii DJC s-au deplasat, de asemenea, la UAT-uri din judeţ, pentru verificarea stării de conservare a monumentelor istorice/siturilor arheologice/ monumentelor de for public, cât şi pentru informarea factorilor de decizie asupra obligaţiilor ce le revin în ceea ce priveşte protejarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional.

 

 

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro