Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Microcredite in valoare de pina la 10.000 euro

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in colaborare cu Centrul pentru Dezvoltare Economica a lansat oficial componenta de microcreditare, din cadrul Proiectului "Dezvoltarea Sectorului Social", finantat in baza acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare.
Microcreditele sint imprumuturi acordate la cererea solicitantilor, avind o valoare nominala de pina la 10.000 euro. Ele au o dobinda de 9,5%, sint rambursabile si sint acordate in lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in ziua anterioara eliberarii sumelor, cu o perioada de rambursare de pina la 36 de luni, din care maximum 6 luni perioada de gratie. Microcreditele sint destinate procurarii de mijloace fixe, materii prime, materiale, energie, combustibil, precum si de alte servicii necesare realizarii proiectului, in scopul dezvoltarii unei activitati comerciale pentru care a fost autorizat.
Solicitantii microcreditelor pot fi persoane juridice (respectiv societati comerciale care au sub 15 salariati, incadrati cu contract individual de munca), persoane autorizate sa desfasoare activitati independente si asociatii familiale constituite potrivit legii, precum si orice persoana fizica care prezinta o propunere fundamentata pentru initierea si dezvoltarea unei afaceri.
Principalele conditii de microcreditare sint urmatoarele: valoarea minima a unui microcredit este de 1.000 USD, iar cea maxima de cca.12.000 USD (in functie de evolutia ratei euro/dolar); durata variaza intre 12 si 36 luni de la data acordarii, in functie de valoarea acestuia si de caracteristicile afacerii creditate, iar dobinda corespunzatoare este de 9,5%, fara alte comisioane suplimentare. Beneficiarii de microcredite trebuie sa desfasoare activitati economice generatoare de venituri in aria de operare a schemei de microcredite din regiunile respective si sa demonstreze abilitatea de a conduce o afacere. In ceea ce priveste rambursarea microcreditelor si a dobinzilor, aceasta se face, de asemenea, in lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in ziua anterioara platii. Rambursarea microcreditelor si a dobinzilor se va face in rate platibile la intervale prestabilite, nu mai frecvent decit lunar.
Prin aceasta metodologie de microcreditare s-a urmarit eliminarea birocratiei (prin solicitarea unui minim necesar de acte pentru intocmirea dosarului de credit) si, implicit, atragerea clientilor. De asemenea, s-a avut in vedere consolidarea afacerilor intreprinderilor mici si mijlocii, dar si crearea de noi locuri de munca, chiar daca aceasta nu reprezinta o conditie obligatorie pentru cei care vor accesa microcreditele. Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul Centrului pentru Dezvoltare Economica, www.cde.ro.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii