Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Majorare salariala pentru bugetari

Tot personalul bugetar din Romania va beneficia de o majorare salariala, incepind cu 1 februarie, in procent de 5 puncte. Acesteia i se va mai adauga o crestere si in septembrie in procent de 6 puncte. Astfel, per total an in curs cresterea salariala pentru acest sector va fi de 11%. De altfel, aceste drepturi au fost deja stabilite in urma negocierilor purtate, la finele anului trecut, intre angajator si reprezentantii organizatiilor sindicale din sistemul bugetar si au fost aprobate printr-o Ordonanta adoptata recent de Guvern. "Aceste majorari sint consecinta negocierilor purtate de Alianta Federativa a Sindicatelor Functionarilor Publici "Sed Lex". Trebuie subliniat faptul ca nu s-a incheiat conflictul declansat anul trecut de sindicatele din sectorul bugetar, negocierile pentru acordarea unor alte sporuri fiind inca in derulare", ne-a declarat presedintele filialei locale a Aliantei "Sed Lex", Petre Latiu.
Potrivit acestui act normativ, la determinarea majorarii salariale si a indemnizatiilor a fost avuta In vedere cresterea indicelui preturilor de consum, prognozata la 6,3%, In acest an, comparativ cu anul precedent. Pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, ori asimilate acestora, indemnizatia reprezinta unica forma de remunerare si baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor. Persoanele care ocupa functii de demnitate publica nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime si nici de alte sporuri prevazute de lege.
Ordonanta stabileste majorarea cu 5%, de la 1 februarie si cu Inca 6% de la 1 septembrie a indemnizatiilor personalului din conducerea cultelor religioase si a unitatilor de cult recunoscute In Romania, precum si a personalului clerical.
In plus, actul normativ stabileste conditiile si situatiile In care pot fi acordate unele sporuri salariale. Astfel, Consiliile Locale pot constitui un fond de premiere pentru stimularea personalului contractual, In limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevazut In statul de functii. Acest fond poate fi constituit In cazul In care veniturile curente acopera In totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere.
Personalul contractual din cadrul Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca, care participa la selectia si recrutarea fortei de munca pentru lucrul In strainatate, poate beneficia de un spor de pina la 5% din salariul de baza.
Pentru personalul contractual care desfasoara activitate In autoritati si institutii In care functioneaza instalatii care genereaza cimpuri electromagnetice de Inalta frecventa se acorda un spor de pina la 10% din salariul de baza.
Spor pentru conditii periculoase, de pina la 50% din salariul de baza va putea fi acordat, daca exista acoperire bugetara, pentru personalul contractual din cadrul Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care participa efectiv la campaniile de prevenire si combatere a zoonozelor (boli infectioase la animale care pot fi transmise la om) deosebit de grave. Sporul se acorda numai pe perioada In care personalul contractual participa la aceste campanii. De asemenea, pentru presedintele, vicepresedintele si membrii Comisiilor pentru protectia copilului se acorda o indemnizatie de sedinta, cuantumul acesteia neputind depasi procentul de 5% din indemnizatia presedintelui Consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii