Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lupta de la egal la egal cu europenii, pentru locurile din universitatile romanesti

Din anul universitar 2007 - 2008, pentru prima data in invatamintul romanesc vor avea acces in institutiile de invatamint superior romanesti tinerii din Europa in aceleasi conditii ca cei romani, adica vor putea lupta si ei pentru un loc fara taxa la o universitate de stat. Pina acum, ei puteau urma o universitate in Romania numai pe locurile cu taxa, care oricum erau cele mai mici din Europa. Acest lucru, se preconizeaza ca va mari considerabil concurenta la universitatile de stat, in special la cele ale caror diplome sint recunoscute in spatiul vest-european. In comunicatul de presa al Ministerului Educatiei se precizeaza ca pot candida la admiterea in toate ciclurile de studii universitare cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinind Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singura data, pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare. Studentii care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii, premiile I, II, III, mentiune, premii speciale, la olimpiadele scolare internationale, beneficiaza de dreptul de a fi admisi si de a urma, pe locuri finantate de la buget, cursurile a doua specializari. Legea insa da libertate universitatilor de a desfasura concursurile de admitere conform metodologiilor proprii, adica pot lua in considerare si alte conditii specifice de admitere pentru cistigatorii olimpiadelor si concursurilor scolare nationale si internationale. Universitatile pot percepe taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare. Copiii personalului didactic sint scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamintul superior, o singura data in cadrul unei institutii de invatamint superior. Media minima de admitere la studii universitare de licenta trebuie sa fie minim cinci sau minim un numar de puncte echivalent cu aceasta nota.

Pina la 1 aprilie trebuie stabilit calendarul admiterii

Admiterea se organizeaza pe domenii de studii universitare pentru ciclurile de licenta, masterat si doctorat ale caror specializari sint autorizate provizoriu sau acreditate in cadrul respectivei universitati.
Admiterea pentru toate formele de invatamint ale ciclului universitar de licenta se poate organiza prin concurs intr-una sau doua sesiuni, inainte de inceperea anului universitar. Perioadele celor doua sesiuni de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice cu cel putin 6 luni inainte de inceperea anului universitar, prin afisare la sediul institutiilor si prin publicare pe pagina proprie de web, adica cel tirziu la1 aprilie trebuie cunoscute.
In cazul in care admiterea la studii universitare de licenta se organizeaza prin examene la anumite discipline, acestea pot fi sustinute in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale in care acestea au fost studiate in liceu. Pentru studiile universitare organizate intr-o limba de larga circulatie internationala, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica.
Pot candida la admiterea in ciclul de studii universitare de licenta absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat. In ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta. Absolventii invatamintului universitar cu diplome de licenta eliberate pina in anul absolvirii primei promotii de licenta, organizata in conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, au dreptul sa participe la admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat fara sa fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat, insa autonomia universitatilor functioneaza din nou, iar majoritatea institutiilor solicita studii de masterat la inscrierea la doctorat, indiferent de anul absolvirii facultatii.
Pe de alta parte, trebuie precizat ca si tinerii romani se pot inscie in invatamintul superior din oricare alt stat memru UE, in aceleasi conditii ca si candidatii din tarile respective.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii