Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Labirintul admiterii la liceu (VIII)

In fiecare an, pentru a

ajuta elevii de clasa a VIII-a publicam numarul de locuri, pe specializari, de la toate unitatile de invatamint liceal. De aceasta data,

pentru fiecare specializare vom prezenta si disciplinele cele mai importante care se studiaza, meseriile pe care le obtin elevii la

finalizarea anilor de studii.

Filiera vocationala

Filiera vocationala este potrivita pentru elevii care au inclinatii catre un

anumit domeniu de activitate. Vocatia se manifesta ca o tendinta dominanta sau ca o nevoie profunda a persoanei de a efectua un anumit tip de

activitate, reprezinta "chemarea" spre indeplinirea unei activitati socio-profesionale. Studiile la aceasta filiera se finalizeaza cu

obtinerea atestatului, care da drept de practica absolventului in domeniul urmat. La profilul arte vizuale si arte plastice sint

calificarile: Tehnician pentru tehnici artistice si Desenator tehnic pentru arhitectura si design, iar la profilul muzica se obtin

calificarile: corist, instrumentist, corepetitor. La profilul muzica si arte vizuale sint trei clase la Liceul de Arta. Anul trecut au fost

patru clase si una de arta actorului, insa acestea se formeaza numai din doi in doi ani.

Specializarea - Tehnician pentru tehnici

artistice

Acesti specialisti lucreaza in ateliere, folosind instrumente specifice, ori pe teren, la adresele solicitantilor de

decoratiuni. Domeniul de activitate il reprezinta artele vizuale. Ocupatia solicita aptitudini artistice si talent. Ei utilizeaza o varietate

de materiale, mijloace si metode artistice pentru a-si exprima ideile, gindurile si sentimentele. Intre instrumentele si materialele

utilizate se numara: creioane, plansete, truse de desen, ipsos, metal, tesaturi, lemn, piatra, ceara. Pe parcursul scolii o mare parte a

timpului este alocat orelor de specialitate cuprinse in aria curriculara "Arte".
Admiterea la acest profil este conditionata de reusita

la probele de perceptie vizuala si de creativitate. Se recomanda sa urmeze acest profil cei care au memorie vizuala buna, perceptie spatiala,

perceptia formei, coordonare ochi-mina, dexteritate manuala, acuitate vizual-cromatica. Pentru aceasta specializare este o clasa la Liceul de

Arta, iar ultima medie de admitere de anul trecut a fost 7.00.

Specializarea Desenator tehnic pentru arhitectura si

design

Specialistii in domeniu elaboreaza schite si planuri pentru constructii si restaurari, executa desene la o anumita scara, ce

sint utile in urbanistica si amenajarea teritoriului. Mare parte din pregatirea elevilor pe parcursul scolii o reprezinta orele de

specialitate, cuprinse in aria curriculara "Arte". Admiterea la acest profil este conditionata de reusita la probele de perceptie vizuala si

de creativitate. Se recomanda sa urmeze acest profil cei care au perceptie spatiala si perceptia formei, acuitate vizual-cromatica,

dexteritate manuala si aptitudini de calcul. Si pentru aceasta specializare se formeaza o clasa la Liceul de Arta - 7,54.

Specializarea Corist; Instrumentist; Corepetitor

Muzicienii interpreteaza vocal sau instrumental, ca solisti sau ca membri ai unei

orchestre. Pe parcursul anilor de studiu coristii isi formeaza competente privind: descifrarea partiturilor corale de dificultate medie,

interpretarea pieselor corale respectind indicatiile dirijorului, sustinerea unui repertoriu vocal. Instrumentistii descifreaza partituri de

acompaniament de dificultate medie, acompaniaza interpreti vocali sau instrumentali de diferite tipuri, acompaniaza muzical si sustin

exercitiile tehnice de formarea dansatorilor. Accentul este pus pe aria curriculara "Arte", in mod deosebit pe sectiunea artistic

specializata. Clasa care se va forma la Liceul de Arta reuneste elevi de la cele trei sectiuni, insa orele de specialitate se realizeaza pe

grupe. Admiterea la aceasta specializare presupune promovarea unor probe de aptitudini muzicale specifice fiecarei sectii. Talentul muzical

si calitati precum perseverenta si puterea de concentrare sint necesare pentru reusita in domeniu. Ultima medie de admitere de anul trecut a

fost 6,77.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii