Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Intra in vigoare legislatia armonizata privind TVA

La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana va intra in vigoare legea armonizata privind Taxa pe Valoarea Adaugata, care reprezinta transpunerea in legislatia nationala a acquis-ului comunitar in domeniu.
Cele mai importante aspecte ale legii armonizate se refera la includerea In legislatia nationala a regimului tranzitoriu in domeniul TVA, care se va aplica numai in relatia cu statele membre ale UE, transpunerea directivelor care stabilesc procedura de restituire a TVA pentru achizitiile efectuate in Romania de persoane impozabile din strainatate, stabilite atit in statele membre ale UE, cit si tari terte, eliminarea unor scutiri de TVA, care nu sunt permise de Comunitatea Economica Europeana si introducerea altor scutiri de TVA acceptate de CEE si care nu au fost implementate inca in legislatia nationala.
Alte aspecte vizeaza introducerea In legislatia nationala a altor prevederi, precum ajustarea dreptului de deducere TVA, introducerea regimului special pentru producatorii agricoli, concomitent cu eliminarea scutirii de TVA pentru aceasta activitate, dar si introducerea regimurilor speciale pentru agentiile de turism, bunurile second-hand, obiectele de arta, de colectie sau antichitati, aurul pentru investitii, bunurile vindute in sistem consignatie si amanet.
Proiectul legii armonizate a fost publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si poate fi accesat la adresa www.mfinante.ro Eventualele propuneri si observatii cu privire la acest proiect de lege pot fi transmise Directiei generale legislatie impozite indirecte din cadrul MFP.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii