Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Incep inscrierile pentru obtinerea gradelor didactice in invatamint

In perioada 1 - 31 octombrie, la secretariatele scolilor se depun dosarele pentru inscrierea la examene in vederea obtinerii definitivatului si a gradelor didactice in invatamint. In perioada 31 octombrie - 15 noiembrie aceste documente vor fi aduse la Inspectoratul Scolar, serviciul "Perfectionare". Definitivarea in invatamint si gradele didactice se pot obtine numai la specializarile care se regasesc in curriculum-ul national pentru invatamintul preuniversitar.

Pregatirea psihopedagogica e recunoscuta numai daca este realizata la universitati de stat acreditate

Pentru definitivat tinerii profesori trebuie sa aiba studii corespunzatoare in specializarea pe care o predau si sa fi urmat cursurile Departamentului de pregatire psihopedagogica: pedagogie, psihologie scolara, metodica predarii specialitatii, practica pedagogica si cele doua optionale. Acestea sint recunoscute numai daca au fost parcurse si promovate la o institutie de invatamint superior acreditata - la universitati de stat. De asemenea, trebuie sa mai aiba un stagiu de predare efectiva la catedra, implinit pina la 31 august 2007, de doi ani, sau de trei ani in cazul in care este profesor asociat. La aprecierea anuala si la inspectiile scolare trebuie sa fi obtinut cel putin calificativul "suficient". Probele examenului pentru definitivare in functia didactica constau in inspectie speciala - nota minima de promovare fiind sapte, si probe scrise si orale la obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia, Pedagogie si elemente de psihologie, examen scris. Nota minima de promovare a examenului pentru definitivarea in invatamint este sase.

Obtinerea gradului didactic II

Pentru inscrierea la sustinerea examenului pentru gradul didactic II este nevoie de un stagiu de predare efectiva la catedra de cel putin patru ani, trei ani numai daca s-a obtinut definitivatul cu nota maxima, efectuat de la obtinerea definitivarii in invatamint. Cei care se inscriu in 2007 vor sustine examenul pentru gradul II in 2009. La aprecierile si inspectiile scolare efectuate in ultimii trei ani calificativul trebuie sa fie cel putin "bine". Profesorul trebuie sa obtina in lucrul cu elevii rezultate bune si foarte bune in activitatea instructiv-educativa, comportare demna in scoala, familie si societate, sa respecte normele deontologice. Probele pentru obtinerea gradului II constau in: inspectie speciala, precedata de cele doua inspectii curente - prima inspectie curenta se va planifica, la solicitarea cadrelor didactice, inainte de inscrierea la gradul II, la care calificativul minim de promovare este "bine". Daca un cadru didactic nu obtine la inspectiile curente cel putin "bine", se amina inspectia speciala cu un an si i se reprogrameaza inspectiile curente. Nota minima de promovare a inspectiei speciale este opt. Pentru obtinerea gradului didactic II trebuie promovate probele: Obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia cu abordari interdisciplinare si de creativitate - scris, Pedagogie si elemente de psihologie scolara - oral. Nota minima de promovare a examenului este sapte.

Obtinerea gradului didactic I

Si pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic I este nevoie de un stagiu de patru ani, trei daca s-a pomovat examenul pentru gradul II cu zece, de la obtinerea gradului didactic II. Cei care se inscriu in acest an vor sustine examenul in seria 2008 - 2010. Pentru inscriere mai sint necesare: recomandarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamint unde functioneaza cadrul didactic, calificativul "foarte bine" obtinut la aprecierile si inspectiile scolare din ultimii trei ani inainte de momentul inscrierii, rezultate bune si foarte bune obtinute in activitatea instructiv-educativa cu elevii, desfasurarea unor activitati semnificative pentru manifestarea competentelor constructiv-creatoare in domeniul psihopedagogic si metodico-stiintific - elaborarea de "instrumente" si materiale necesare inovarii practicii scolare, cercetari constatative, operationale, dezvoltatoare si ameliorative, lucrari personale de creatie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice, comportare demna in scoala, familie si societate, respectarea normelor deontologice. Probele pentru obtinerea gradului didactic I in invatamint sint: colocviu de admitere pe baza unei tematici referitoare la domeniul de specialitate din care se alege tema lucrarii, propuse de centrele de perfectionare unde sustine candidatul colocviul, elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice sub indrumarea unui conducator stiintific stabilit de institutia cu competente in domeniu. Lucrarea trebuie sa cuprinda aproximativ 2/3 din intrag - parte aplicativa, experimentala, metodica si cel mult 1/3 - fundamentare stiintifica. Nota minima de admitere a lucrarii la recenzie este opt. Pentru promovarea examenului profesorului trebuie sa i se mai efectueze o inspectie speciala, precedata de cele doua inspectii curente, calificativul minim admis fiind "Foarte bine". In final se sustine lucrarea metodico-stiintifica in fata unei comisii instituite in acest scop. Nota minima de promovare a sustinerii este sapte, iar media minima de promovare a sustinerii lucrarii este opt. Media finala minima de promovare a gradului didactic I este opt.
Prima inspectie curenta se efectueaza la trei ore, trei activitati didactice, iar inspectia a doua curenta si cea speciala se efectueaza la patru ore. Examenele pentru obtinerea gradelor amintite se vor sustine in august 2008. Termenele exacte vor fi comunicate ulterior, dupa ce vor fi stabilite prin Ordinul Ministrului. In intervalele stabilite de minister, centrele de perfectionare vor stabili grafice de desfasurare a probelor de examen, care vor fi apoi comunicate cadrelor didactice.

Centrele de perfectionare

Aceste examene se pot da in centrele de perfectionare aprobate de Ministerul Educatiei in universitatile: din Bucuresti, "Al. I. Cuza" Iasi, "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, din Bacau, Vest din Timisoara, din Craiova, "Transilvania" Brasov, "Dunarea de Jos" Galati, de Muzica din Bucuresti, Academia de Muzica "Gh. Dima" Cluj-Napoca, de Arte "G. Enescu" Iasi, Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport, de Arte din Bucuresti, de Arta si Design "Ion Andreescu" Cluj-Napoca, "Politehnica" Bucuresti, "Politehnica" Timisoara, Tehnica din Cluj-Napoca, Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Tehnica de Constructii Bucuresti, din Petrosani, Petrol-Gaze din Ploiesti, Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti, Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj Napoca, Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti, Academia de Studii Economice Bucuresti, "Lucian Blaga" Sibiu, "Ovidius" Constanta, Nord din Baia Mare, din Oradea, "Valachia" din Targoviste, din Pitesti, "Stefan cel Mare" din Suceava, "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, "Petru Maior" din Targu Mures, Academia de Teatru si Film din Bucuresti, "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia. Maistrii instructori se pot inscrie la centrele stabilite de ministerul Educatiei la Grupurile scolare din tara, conform specializarii inscrise pe diploma si a specializarii postului pe care il ocupa.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii