Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inca un pas spre pensiile private

Sistemul de pensii din Romania trece prin transformari succesive. Romanii erau obisnuiti pina acum sa ia in calcul doar pensia de stat, dar, de acum inainte se pot gindi si la pensii private si facultative. Astfel, sistemul de pensii din Romania va fi structurat pe 3 piloni: I - sistemul public de pensii (pensia de stat), II - pensiile private administrate de stat, III - pensiile facultative administrate de societati private. Primele care au intrat in vigoare au fost pilonul I si pilonul III, iar la sfirsitul saptaminii trecute, la sediul Ministerului Muncii a avut loc conferinta de lansare a Pilonului II - pensii administrate privat. Aceasta a fost sustinuta de ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, de ministrul Finantelor Publice, Sebastian Vladescu, de presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Mihai Seitan si de presedintele Comisiei de Supraveghere a Pensiilor Private, Mircea Oancea. Discutiile au avut ca tema prezentarea modului de autorizare a administratorilor fondurilor private de pensii, masura prevazuta in Calendarul de aplicare a Legii nr. 411/2004.
Scopul declarat al sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private suplimentare, care sa completeze veniturile obtinute din pensia acordata de sistemul public, pe baza colectarii si investirii, in interesul participantilor, a unei parti din contributia individuala de asigurari sociale.
Baza legislativa pentru implementarea sistemului de pensii administrate privat o constituie Legea nr. 411/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele introduse de Legea 23/2007 care reglementeaza: infiintarea, organizarea si functionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat, organizarea si functionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu. "Analizele financiare si estimarile efectuate apreciaza ca in anul 2008 urmeaza sa participe la fondurile de pensii obligatorii aproximativ 2.345.000 persoane, numarul acestora ajungind la 3.435.000 persoane in anul 2011. Cresterea numarului de contribuabili s-a inregistrat ca urmare a extinderii prevederilor asupra tuturor persoanelor angajate si asigurate, in virsta de pina la 35 ani, precum si datorita existentei unei noi structuri a cheltuielilor suportate din fondul de pensii. Se estimeaza ca in anul 2008, totalul contributiilor la fondurile de pensii obligatorii va fi de cca. 5.100 miliarde lei (137,9 milioane euro), suma reprezentind 0,14% din PIB", se precizeaza intr-un comunicat al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Cine pot fi administratori

Administratorii unui fond de pensii pot fi societatile comerciale pe actiuni constituite in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare, care au ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi administrator orice entitate autorizata pentru aceasta activitate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau care apartine Spatiului Economic European. Consiliul de administratie decide asupra politicii de investitii si asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum si asupra oricaror alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare avizat de Comisie si prevazut in legislatia in vigoare privind societatile comerciale.
La semnarea actului de aderare participantii sint informati asupra conditiilor schemei de pensii private, mai ales in ceea ce priveste: drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, natura si distributia acestor riscuri.

Totul despre contributia pentru pensiile private

Contributia la fondul de pensii este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata sistemului public de pensii. Aceasta se evidentiaza distinct si se deduce din venitul brut realizat de asigurat, in mod similar cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000. Concret, intr-un interval de 8 ani, se va transfera gradual, un procent de 2% pina la 6% din contributia de asigurari sociale a angajatului, la pilonul II de pensii private. Precizam ca, spre deosebire de pilonul III, unde persoana in cauza poate alege daca vrea pensie facultativa si da o contributie separata, la pilonul II (pensiile private administrate de stat), cei pina in 35 de ani vor contribui obligatoriu, cei intre 35 si 45 de ani vor contribui facultativ, iar cei peste 45 de ani - deloc. Asadar, in cazul pilonului II, contributia va fi un procent din CAS-ul platit de salariat. In prezent, contributia de asigurari sociale e de 29% din salariu, 9,5% fiind platita de angajat si restul de angajator. Cind va incepe sa cotizeze pentru pensiile private, angajatul nu va mai plati 9,5% pentru pensia de stat, ci numai 7,5%, restul de 2% mergind la fondurile private de pensii. Procentul de 2% va creste succesiv, timp de 8 ani, pina la 6%. In acest context, afirmatia premierului Tariceanu care a spus ca din 2008 se va diminua cota de contributii sociale a salariatului, banii urmind a se regasi in buzunarele oamenilor, nu mai are suport financiar deoarece aceasta suma va merge, conform actelor normative in vigoare, catre pilonul II de pensii.
"Supravegherea speciala se realizeaza de Autoritatea de Reglementare si Supraveghere si are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor, in situatia in care se constata deficiente in urma controalelor efectuate de Comisie care nu sint de natura a institui administrarea speciala. Membrii Consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor", spun reprezentantii Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atributii: analizeaza situatia financiara a fondului de pensii si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta, urmareste modul in care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate in actele de control intocmite de organele de control ale Comisiei, urmareste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiara a fondului de pensii propus de administrator, suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului care duc la deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii, propune comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala.
In cursul acestui an va fi elaborata legislatia secundara pentru aplicarea Legii 411/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi autorizate societatile de pensii pentru administrarea de fonduri de pensii private, pentru ca Pilonul II sa fie functional la inceputul anului 2008. Potrivit calendarului de implementare a pensiilor obligatorii administrate privat, elaborat de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), prima etapa consta in elaborarea normelor de aplicare a Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pe piata romaneasca exista si asigurari de viata care difera ca notiune atit de pensiile private, cit si de cele facultative. Astfel, daca o persoana isi permite, va putea avea: pensie de stat, pensie facultativa, pensie privata, dar si renta viagera provenita din asigurarea de viata pe care si-a facut-o. Cert este ca, in timp ce doua dintre contributii, cele pentru renta viagera si pentru pensia facultativa, sint optionale, celelalte doua referitoare la pensia de stat (care ii are in vedere pe toti salariatii) si cea privata, adica pilonul II de pensii (care ii are in vedere in primul rind pe salariatii de pina-n 35 de ani ), sint obligatorii.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii