Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fiscul are 60 de zile la dispozitie sa plateasca diferentele de impozit

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) precizeaza ca la modalitatea de restituire catre persoanele fizice a diferentelor de impozit pe venit aferente anului 2004 trebuie sa se tina cont de faptul ca sumele de restituit reprezentind diferente de impozit pe venit rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit se restituie in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
Diferentele de impozit pe venit de restituit mai mici de cinci lei noi inscrise in decizia de impunere anuala sau ramase dupa compensarea cu eventualele debite neachitate, dupa caz, ramin in evidenta fiscala spre a fi compensate cu datorii viitoare.
Aceste sume se restituie in numerar, numai la solicitarea contribuabilului, sau atunci cind, cumulat, suma de restituit depaseste limita mentionata. Diferentele de impozit pe venit de restituit cuprinse intre cinci lei inclusiv si 150 lei se restituie prin mandat postal.
In acest caz, contribuabilii nu trebuie sa se deplaseze la unitatea fiscala, pentru incasarea sumelor. Suma de restituit se achita persoanei, la domiciliul acesteia, de catre lucratorii postali. In cazul in care persoana respectiva nu este gasita la domiciliu, suma se ridica de la oficiul postal.
Diferentele de impozit de restituit, mai mari de 150 lei inclusiv, se restituie in numerar, prin mandat postal sau virament in contul bancar comunicat de contribuabil. Restituirea in numerar a diferentelor de impozit pe venit, mai mari de 150 lei inclusiv, se face de catre unitatile de trezorerie la data comunicata contribuabililor prin "Instiintarea de restituire", conform programarii. In cazul in care contribuabilii nu se prezinta la data comunicata, reprogramarea se face de catre unitatea fiscala de domiciliu, la solicitarea acestora.
Pentru diferentele de impozit pe venit nerestituite in termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, contribuabilii au dreptul la dobinda din ziua urmatoare expirarii acestui termen. Acordarea dobinzilor se face la cererea contribuabililor.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii