Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evidenta stricta a contribuabililor, prin cazierul fiscal

In scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul intaririi administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat a fost organizat cazierul fiscal al contribuabililor, ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare.
In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savirsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara. In cazierul fiscal se inscriu date privind sanctiunile aplicate contribuabililor pentru savirsirea unor fapte ce contravin legii, precum si masurile de executare silita aplicate contribuabililor. Inscrierea datelor in cazierul fiscal se face pe baza documentelor ramase definitive si irevocabile, potrivit legislatiei in vigoare.

Acte necesare pentru obtinerea unui cazier fiscal

Obtinerea unui certificat de cazier fiscal pentru o persoana fizica necesita completarea unui formular-tip, plata la Trezorerie a taxelor aferente obtinerii documentului si prezentarea unei copii dupa actul de identitate. In situatia in care certificatul se obtine prin imputernicit, trebuie prezentata imputernicirea in forma autentica sau delegatia avocatiala.
Pentru obtinerea unui certificat de cazier fiscal in cazul persoanelor juridice este necesara, de asemenea, completarea unui formular-tip si plata la Trezorerie a taxelor. Apoi, trebuie prezentate copii dupa certificatul de inmatriculare al societatii, dupa actul constitutiv sau dupa un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, din care sa reiasa cine este administratorul societatii si, nu in ultimul rind, delegatia persoanei imputernicite sa ridice cazierul fiscal. Potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003, in situatia in care in societate exista asociati sau administratori de alta cetatenie decit cea romana, acestia vor depune la Registrul Comertului, in locul cazierului fiscal, o declaratie notariala, pe propria raspundere, ca nu au datorii fiscale fata de statul roman. Termenul de valabilitate a unui cazier fiscal este de 15 zile de la data eliberarii sale.

Cazierul fiscal in regim de urgenta - mai scump

Tarifele percepute de stat pentru eliberarea cazierelor fiscale
au fost modificate prin Legea nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal. Astfel, taxa aferenta eliberarii in regim de urgenta a certificatelor de cazier fiscal este de 100 de lei (un milion de lei vechi), documentul putind fi eliberat in maximum doua zile lucratoare. Anterior datei de modificare a tarifelor, cazierul fiscal putea fi eliberat in termen de cinci zile lucratoare, in regim de urgenta, taxa perceputa fiind de 20 de lei (200.000 de lei vechi). De asemenea, pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal, in regim normal, se percepe aceeasi taxa ca pina acum, respectiv 5 lei (50.000 de lei vechi), documentul urmind a fi eliberat in zece zile lucratoare.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii