Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Donau Commodities" a trecut de etapa de precalificare

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a anuntat ca "Donau Commodities" SRL, singurul ofertant inscris in cursa pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni la SC "Laminorul", a indeplinit conditiile de precalificare. Comisia de analiza din cadrul autoritatii a verificat documentele prezentate in dosarul de precalificare de catre potentialul investitor si a inregistrat acceptul ofertantului privind introducerea In contractul de privatizare a clauzei prin care cumparatorul se angajeaza, In mod ferm si irevocabil, sub sanctiunea desfiintarii contractului (pact comisoriu de gradul IV), ca, In calitate de actionar majoritar al SC "Laminorul", sa asigure plata de catre unitatea braileana catre AVAS a ajutorului de stat acordat SC "Laminorul", in valoare de 95 miliarde lei si declarat ilegal de catre Consiliul Concurentei. In plus, ofertantul a acceptat ca, in situatia In care societatea nu va plati aceasta datorie, sa plateasca el Insusi debitul societatii catre AVAS. De asemenea, comisia a constatat ca ofertantul a indeplinit si cel de-al doilea criteriu de precalificare potrivit caruia la negociere vor putea participa numai ofertantii care, In mod direct sau prin intermediul societatilor la care sint actionari/asociati majoritari, nu au Inrautatit In mod vadit situatia economico-financiara a unor societati comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neIndeplinirii sau Indeplinirii cu Intirziere a obligatiilor asumate prin contractele de vinzare cumparare de actiuni Incheiate cu FPS si/sau APAPS/AVAS. Potrivit procedurilor prevazute de legislatia in vigoare, in urmatoarea etapa comisia din cadrul AVAS care se ocupa cu privatizarea "Laminorul" va deschide dosarul de participare al ofertantului si va verifica documentatia continuta. Nu este lipsit de importanta faptul ca actualul ofertant "Donau Commodities" SRL este o firma administrata de cetateanul rus Fedorenko Maxim, reprezentantul legal in Romania al companiei "Danscan Steel" Danemarca. Aceasta a incercat de mai multe ori sa cumpere pachetul majoritar de actiuni la "Laminorul", fara succes insa, intrucit in etapa verificarii dosarului de participare, din cauza unor vicii de procedura, nu a ajuns niciodata la masa negocierilor cu vinzatorul.
In urmatoarea etapa, vor fi deschise oferta tehnica si cea financiara.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii