Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Doar 321 de imobile preluate in mod abuziv au fost restituite fostilor proprietari

Desi termenul pina la care brailenii puteau depune notificari prin care solicitau restituirea proprietatilor preluate in mod abuziv s-a incheiat de mai bine de 3 ani, Comisia desemnata sa solutioneze aceste cereri mai are 1.556 de dosare nerezolvate. In toata perioada prevazuta de Legea 10/2001 (privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989) in care se puteau depune aceste notificari, la Primarie au fost inregistrate 1.615 cereri, iar la Prefectura alte 1.465.
Legea instituie principiul restituirii in natura a imobilelor, dar in situatia in care acest lucru nu este posibil, sint prevazute masuri reparatorii, prin echivalent, care pot consta in: compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de detinatorul imobilului, cu acordul persoanei indreptatite; acordarea de actiuni la societati comerciale, tranzactionate pe piata de capital ori de titluri de valoare nominala, folosite exclusiv in procesul de privatizare sau acordarea de despagubiri banesti. Astfel, din totalul cererilor depuse si solutionate pina la aceasta data, doar 321 de imobile au fost restituite in natura fostilor proprietari. Restul s-au solutionat astfel: 380 decizii de respingere, 674 despagubiri, 82 rezolvate prin adrese si 67 in lucru. "In cazul dosarelor care au fost solutionate cu dispozitii de despagubiri, acestea se trimit la Comisia Centrala de la Bucuresti, care urmeaza sa stabileasca cuantumul masurilor reparatorii. Pina acum nici unul dintre aceste dosare nu a fost despagubit, intrucit Fondul Proprietatea, cel prin care vor fi acordate aceste despagubiri, doar ce a fost constituit. De asemenea, au mai fost inregistrate alte 75 de notificari, in baza Legii 247/2005 privind reforma In domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Actul normativ vine in sprijinul celor care au depus, in 2002, notificari pentru restituirea unor imobile, dar care nu au avut si celelalte acte necesare. Au fost si cazuri in care oamenii au inteles ca legea vine sa prelungeasca termenul de depunere a notificarilor si nu doar pe cel al actelor necesare, motiv pentru care au depus cereri de restituiri. In cazul lor, acestea au fost respinse. Din totalul celor 75 de notificari, 45 au fost rezolvate, iar 30 sint in curs de solutionare", a precizat Angelica Pamfil, jurist in cadrul Primariei.
Notificarile prin care se solicita restituirea proprietatilor trebuia depuse la autoritatile competente, cel mai tirziu la data de 14 august 2002. Ele trebuia insotite de documente justificative care sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat, existent la data preluarii de catre stat, precum si de documente care sa ateste, dupa caz, calitatea de mostenitor sau de succesor legal, a solicitantului. Urmatoarea etapa este cea de solutionare a cererii, de catre o Comisie din cadrul Primariei, decizia emisa de aceasta putind fi atacata in justitie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
In ceea ce priveste imobilele aflate in administrarea Directiei Serviciilor Publice (DSP) Braila, institutia a primit 207 dispozitii de restituiri in natura, 180 dintre acestea fiind puse in posesie fostilor proprietari si iesind, astfel, din evidentele sale. In acest mod au iesit din administrarea DSP Braila si citeva imobile care gazduiau sedii ale unor institutii publice. Este vorba despre Casa Casatoriilor, Fundatia "Munca si Prosperitate" si SC "Drumuri si Poduri" SA, care au fost restituite proprietarilor. Doua dintre aceste institutii inca isi mai desfasoara activitate in acele locatii, dar platesc chirie pentru spatiul pe care il ocupa. Un caz mai fericit este imobilul in care isi desfasoara activitatea Casa de Cultura a Municipiului, pentru care justitia a decis acordarea de despagubiri fostilor proprietari. La acest moment este inca neclara soarta Teatrul de papusi, dosarul aflindu-se, spre solutionare, la Inalta Curte de Casatie - ultima cale de atac prevazuta de Legea 10.

Sanctiuni pentru cei care tergiverseaza solutionarea dosarelor

In urma controalelor realizate In ultimele luni In teritoriu, de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, au fost constatate mai multe probleme, cum ar fi tergiversarea notificarilor si a solutionarii dosarelor depuse de catre persoanele Indreptatite. In acest sens, a fost necesara o Ordonanta de Urgenta care sa impuna o serie de masuri pentru accelerarea procesului de restituire a proprietatilor si Inasprirea sanctiunilor pentru acele persoane care obstructioneaza aplicarea lor. Astfel, primarii sau, dupa caz, conducatorii entitatilor investite cu solutionarea notificarilor de restituire sint obligati sa afiseze lunar, In termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate la sfirsitul lunii precedente, un tabel cu bunurile disponibile si/sau, dupa caz, serviciile care pot fi acordate In compensare, masura ce are ca scop cresterea transparentei In procesul de retrocedare.
De asemenea, Ordonanta de Urgenta interzice schimbarea destinatiei imobilului a carui restituire In natura nu este posibila deoarece face parte din domeniul public al statului. Interdictia subzista pe o perioada de cinci ani, calculata cu Incepere de la data emiterii deciziei/dispozitiei de restituire In echivalent. Pentru revendicarile care au obiect cladiri care sint sedii ale unor unitati de jandarmi, servicii publice comunitare pentru situatii de urgenta si politie de frontiera, acestea Isi pot mentine aceasta destinatie pe o perioada de trei ani, destinata identificarii unor locatii corespunzatoare continuarii activitatii. Detinatorii bunurilor imobile sint obligati sa permita accesul evaluatorilor si sa comunice In timp util informatiile necesare efectuarii evaluarii. Potrivit modificarilor aduse, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 RON Impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului si interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii