Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Criterii mai aspre pentru acordarea venitului minim garantat

Guvernul a inasprit conditiile de acordare a venitului minim garantat, urmind a stabili si o lista de bunuri minime si de venituri suplimentare obtinute din diferite surse, in functie de care se va decide acordarea acestui drept pentru fiecare familie.
Executivul a modificat, ieri, proiectul de lege privind venitul minim garantat, dupa ce autoritatile au primit sesizari privind aplicarea subiectiva a prevederilor legale, neplata ajutoarelor, lipsa evidentei asupra orelor de munca prestate in schimbul ajutorului financiar si a unor reguli clare de control si sanctiunile.
Ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, a declarat ca, prin acest proiect, se urmareste introducerea unor reglementari mai riguroase privind acordarea venitului minim garantat. Astfel, persoanele apte de munca, dar care nu realizeaza venituri vor beneficia de venitul minim garantat doar daca dovedesc ca sint in evidenta agentiei teritoriale de specialitate si ca nu au refuzat un loc de munca.
Sint exceptate de la aceasta prevedere persoanele care ingrijesc copii in virsta de pina la trei ani ori mai multe persoane cu handicap sau care participa la un program de pregatire profesionala.
O alta noutate consta in modul de repartizare a orelor de munca prestate in folosul comunitatii, in schimbul venitului minim, care vor fi calculate proportional cu valoarea ajutorului social.
Prin normele de aplicare a legii vor fi stabilite, in termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare a proiectului, o serie de liste privind categoriile de bunuri considerate sau nu de stricta necesitate, precum si veniturile pe care solicitantii le pot obtine din valorificarea unor bunuri. Potrivit exemplelor prezentate de ministrul de resort, din categoria bunurilor care nu sint considerate de stricta necesitate si in functie de care solicitantii ar putea sa nu primeasca ajutorul cerut fac parte autoturismele, tractoarele, camioanele.
Se va verifica inclusiv daca solicitantii ar putea beneficia de venituri suplimentare prin valorificarea unor eventuale terenuri sau animale detinute in proprietate sau a unui spatiu excedentar din locuinta.
"Noi dorim ca ajutoarele sociale sa ajunga la persoanele indreptatite, care au intr-adevar nevoie de ele. Vrem sa evitam situatiile in care dupa ajutoare se vine cu masina, ca in prezent", a spus ministrul Barbu.
Conditiile in baza carora a fost acordat ajutorul financiar vor fi verificate semestrial, prin anchete sociale, sumele incasate necuvenit urmind sa fie recuperate in baza unei dispozitii a primarului, cu titlu executoriu.
In 2004, numarul persoanelor care au primit astfel de ajutoare sociale a fost de circa 420.000 beneficiari, cu sume lunare in cuantum de aproximativ 1,3 milioane lei vechi.
Noile prevederi ar urma sa fie aplicate incepind cu 1 ianuarie 2006, dupa ce vor fi aprobate de Parlament.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii