Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contribuabilii care se sustrag de la inspectia fiscala vor fi declarati inactivi

Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au emis Ordinul comun nr.575, privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, actul normativ fiind publicat In Monitorul Oficial nr.701/16 august
Potrivit noilor reglementari, contribuabilii vor fi declarati inactivi in cazul in care se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale. Practic, contribuabilii cuprinsi in programele de control pentru declarare ca inactivi vor fi supusi unor controale inopinate la sediul social, respectiv domiciliul fiscal al acestora si/sau punctele de lucru declarate. Contribuabilii vor fi declarati inactivi in cazul in care se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia sau daca organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Pentru operativitate, controalele inopinate pot fi efectuate si de personalul Garzii Financiare, la solicitarea conducerii executive a Directiei Generale a Finantelor Publice in a carei competenta de administrare se afla contribuabilul.
Actul normativ stabileste ca, pe perioada in care este declarat inactiv, contribuabilului in sint aplicabile procedurile de administrare fiscala referitoare la gestiunea, controlul si colectarea impozitelor, taxelor contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. De asemenea, de la data declararii ca inactiv, contribuabilul nu va mai avea dreptul sa utilizeze facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. Pe perioada starii de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licentiere si alte proceduri similare, precum si orice operatiune si procedura vamala cu privire la contribuabilul inactiv si la activitatile acestuia, precum si oricare dintre avizele, autorizatiile, licentele, acordurile si orice alte acte in baza carora contribuabilii inactivi sint autorizati sa functioneze sau sa desfasoare diverse activitati economice se suspenda de drept.
Starea de inactivitate va inceta in situatia in care se constata ca nu mai sint indeplinite conditiile pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv sau ca urmare a unei hotariri judecatoresti de la data la care aceasta a ramas irevocabila.
Constatarea incetarii motivelor pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv se va face de catre organele de inspectie fiscala competente, in baza cererii de reactivare, depusa de reprezentantul legal al contribuabilului declarat inactiv. In baza acestei cereri de reactivare, organele de inspectie fiscala vor efectua inspectia, urmind ca, dupa finalizarea acesteia, sa se intocmeasca un referat cu propunerea de reactivare a contribuabilului in cauza.
Referatul va fi avizat de directorul coordonator si va sta la baza intocmirii Listei contribuabililor reactivati.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii