Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CJAS a deschis 6 ghisee pentru angajatorii braileni

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator trebuie sa depuna la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate declaratia privind evidenta obligatiilor de plata catre Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii - 0,75% la fondul de salarii pina la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
Dr. Gabriela Drima, purtator de cuvint al CJAS, ne-a informat ca la parterul Casei de Asigurari s-au deschis 6 ghisee la care se depun documentatiile pentru plata concediilor medicale, astfel incit sa se evite aglomeratia persoanelor fizice si juridice.
Reamintim ca, potrivit OUG nr. 158/2005, medicii elibereaza certificate de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (certificate de concedii medicale) numai persoanelor care indeplinesc urmatoarele conditii: desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu; desfasoara activitati in functii elective sau numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti sau beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii. De asemenea, beneficiaza de concedii medicale persoane care sint asociati, comanditari sau actionari, administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management, membri ai asociatiei familiale sau persoane autorizate sa desfasoare activitati independente.
De la 1 ianuarie, potrivit noilor reglementari legislative in toate situatiile sus-mentionate, certificatele de concedii medicale se depun la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate atit de catre persoanele fizice, cit si cele juridice.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii