Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asiguratii individuali ai sistemului public de pensii nu isi platesc contributia catre stat

Din analizele efectuate asupra modului in care sint achitate contributiile asiguratilor individuali ai sistemului public de pensii, pe baza de declaratie de asigurare, Casa Judeteana de Pensii (CJP) Braila a constatat ca mai bine de jumatate dintre acestia inregistreaza restante. Potrivit legislatiei in vigoare, aceasta forma de asigurare este obligatorie pentru persoanele care realizeaza un venit brut, pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute si care se afla in una dintre urmatoarele situatii: sint asociati, asociati unici, comanditari sau actionari; administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management; membri ai asociatiei familiale; persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; persoane angajate in institutii internationale, daca nu sint asiguratii acestora sau alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.
De asemenea, sint asigurate obligatoriu si persoanele care realizeaza, prin cumul, venituri brute pe an calendaristic echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute si care se regasesc in doua sau mai multe dintre situatiile prezentate mai sus. "La momentul de fata, in evidentele noastre exista aproximativ 1.800 de braileni asigurati pe baza de declaratie de asigurare. In ultimele doua luni, procentul de achitare a contributiilor catre stat a fost sub 42%. Atragem atentia acestor persoane ca intirzierile la achitarea acestor contributii conduc la calcularea de majorari de intirziere. Pentru a evita plata unor astfel de majorari, solicitam asiguratilor sa procedeze la achitarea lunara a contributiilor datorate. In caz contrar, CJP Braila este indreptatita sa aplice masuri de executare silita, ale caror costuri sint tot in sarcina debitorilor. De asemenea, atragem atentia celor care au deja intirzieri la plata, sa urgenteze achitarea sumelor datorate, deoarece majorarile continua sa creasca cu fiecare zi de intirziere suplimentara", a precizat Sorin Enache, director executiv al CJP Braila.
In ceea ce priveste veniturile asigurate, acestea sint in directa legatura cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat anual, pentru anul 2006 acesta fiind de 1.077 RON. Plafonul maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale este valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute, ceea ce determina un nivel maxim, pentru acest an, de 5.385 RON. Nivelul minim permis de lege pentru venitul asigurat lunar, in cazul asiguratilor care depun declaratie de asigurare sau incheie contract de asigurare, este de 269 RON. Cota de contributie, care trebuie achitata lunar de asigurati, reprezinta un procent de 29,25% din venitul asigurat si trebuie achitata, conform legii, pina la sfirsitul fiecarei luni, pentru luna curenta.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii