Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Angajatorii vor verifica periodic echipamentele de prevenire a accidentelor de munca

Incepind din luna octombrie, angajatorii vor fi obligati sa Intretina si sa verifice periodic echipamentele si dispozitivele destinate prevenirii si eliminarii pericolelor la locul de munca, In scopul protejarii salariatilor. Aceste prevederi sint reglementate de o Hotarire de Guvern care stabileste cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca, act ce transpune normele europene In domeniu.
Pentru asigurarea acestor cerinte, angajatorul trebuie sa realizeze Intretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor si dispozitivelor (ce vor fi intretinute si verificate periodic), iar orice neconformitati constatate si susceptibile de a afecta securitatea si sanatatea lucratorilor sa fie corectate cit mai curind posibil. De asemenea, locul de munca, echipamentele si dispozitivele trebuie sa fie curatate cu regularitate, pentru a asigura un nivel de igiena corespunzator, iar caile de acces ce conduc spre iesirile de siguranta si iesirile propriu-zise sa fie pastrate In permanenta libere.
In ceea ce priveste personalul, angajatorul ii va oferi toate informatiile legate de manevrarea echipamentului de munca si starea acestuia (fiabilitate si accesibilitate); riscurile de accidentare si modul de actiune In caz de producere a unui accident; comportamentul adecvat In cazul producerii unei avarii sau al aparitiei unei situatii critice; utilizarea echipamentului individual de protectie; primul ajutor si utilizarea sistemului de supraveghere si de legatura cu exteriorul.
Locul de munca este definit, potrivit actului normativ, ca locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat In cladirile Intreprinderii sau orice alt loc din aria unitatii la care lucratorul are acces In cadrul desfasurarii activitatii.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii