Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Angajatorii nu au voie sa le ceara angajatelor sa nu nasca pe perioada contractului de munca

In curind, angajatorilor le va fi interzis prin lege sa solicite unei candidate, In vederea angajarii, sa semneze un angajament ca nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca, sau sa ii ceara sa prezinte un test de graviditate. Actul normativ ce reglementeaza aceste lucruri a fost adoptat de Guvern si modifica Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse Intre femei si barbati, In sensul Imbunatatirii masurilor pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament si a eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe sex.
Potrivit proiectului de lege, concedierea din functie a unei angajate nu poate fi dispusa pe perioada In care aceasta este Insarcinata sau se afla In concediu de maternitate, reglementari cuprinse si In legislatia muncii. In plus fata de legislatia In vigoare este faptul ca Incalcarea acestor prevederi este discriminatorie si poate fi sanctionata si In baza acestui proiect. Exceptie de la aceasta prevedere face situatia In care se recurge la concedieri din cauza reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului. La Incetarea concediului de maternitate, salariata are dreptul sa se Intoarca la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent si sa beneficieze de orice Imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul In perioada concediului de maternitate. "Actul normativ va fi dezbatut in cadrul Comisiei Judetene pentru Egalitate de Sanse Intre Femei si Barbati, din care fac parte si reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca Braila. Astfel, vom solicita tuturor angajatorilor, in mod oficial, sa aduca la cunostinta angajatilor aceste modificari legislative. Acest proiect de lege este o masura buna, care vine in sprijinul egalitatii de sanse si nu discrimineaza femeia care doreste sa nasca. Angajatorii vor trebui sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii si a hartuirii sexuale la locul de munca, inclusiv prin afisarea, la locuri vizibile, a normelor interne privind prevenirea discriminarii sexuale", a precizat Veronica Macri, director executiv al Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie (DMSSF) Braila.
De asemenea, proiectul de lege interzice orice forma de discriminare bazata pe criteriul de sex In ceea ce priveste accesul la instruire si formare profesionala, la asistenta medicala si programe de prevenire a Imbolnavirilor, precum si la productiile culturale. Angajatii care se considera discriminati au dreptul sa formuleze sesizari/reclamatii catre angajator sau Impotriva lui, daca acesta este implicat. In cazul In care sesizarea/reclamatia nu se solutioneaza prin mediere, persoana angajata se poate adresa instantei judecatoresti si poate solicita despagubiri materiale si/sau morale. Pentru orice problema legata de egalitatea de sane va puteti adresa Comisiei Judetene pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, condusa de jurist Aurelian Marcel Tiparu, al carei secretariat functioneaza in cadrul DMSSF Braila.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii