Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ajutoare de incalzire pentru cei care se incalzesc cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri

Veste buna pentru brailenii care utilizeaza lemne, carbuni si combustibil petrolier, pentru a se incalzi. Incepind din aceasta luna, ei pot beneficia de ajutoare pentru caldura, in cuantumuri diferite, in functie de veniturile pe care le inregistreaza familiile respective. Potrivit 107/2006, aprobata in luna decembrie, "persoanele si familiile, altele decit beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni si combustibili petrolieri pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei, in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2007, daca venitul net mediu lunar pe membru de familie nu depaseste suma de 500 lei". Cererile, insotite de declaratii pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si actele doveditoare, se depun pina pe data de 31 ianuarie, la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul de resedinta solicitantul.
Ajutorul se acorda o singura data, pentru cele trei luni, in cuantum diferentiat, in functie de venitul lunar mediu net pe membru de familie. Astfel, in cazul familiilor cu un venit lunar mediu net pe membru de familie de pina la 125 RON, cuantumul lunar este de 46 RON * intre 125 -170 RON, ajutorul este de 42 RON * intre170 - 210 RON, ajutorul este de 38 RON * intre 210 - 250 RON, ajutorul este de 34 RON * intre 250 - 290 RON, ajutorul este de 30 RON * intre 290 - 345 RON, ajutorul este de 26 RON * intre 345 - 390 RON, ajutorul este de 22 RON * intre 390 - 440 RON, ajutorul este de 18 RON * intre 440 - 500 RON, ajutorul este de 14 RON lunar. Pentru beneficiarii de venit minim garantat, in conditiile Legii 416/2001, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri este in cuantum de 50 RON/luna.

"Ajutorul se acorda tot o data, pe trei luni: ianuarie, februarie si martie"

Directorul executiv al Directiei Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Veronica Macri, le-a dat primarilor citeva indicatii privind aplicarea noii reglementari, in cadrul unei sedinte ce a avut loc chiar in ultima zi a anului 2006: "Stim foarte bine ca asta a fost o problema spinoasa, intotdeauna cei care se incalzeau cu lemne s-au considerat nedreptatiti din punctul acesta de vedere si poate au avut dreptate. De aceea, Ministerul Muncii a initiat aceasta Ordonanta de urgenta si pentru a urgenta punerea ei in aplicare, in loc de norme metodologice, a emis un ordin al ministrului Muncii si al ministrului Administratiei si Internelor, insotit de instructiuni de aplicare".
Primarii au primit modelul de cerere de ajutor pentru incalzire, al declaratiei pe propria raspundere si al dispozitiei de acordare, respectiv respingere a ajutorului. Seful Directiei Muncii le-a atras atentia primarilor asupra modului de completare a acestor documente: "Atentie foarte mare! Toate rapoartele statistice vor fi redactate in format electronic. Sint documente de plata, nu se admit stersaturi, razuituri, scris cu pix sau creion. Nu ne obligati sa vi le returnam, atentie mare la redactarea situatiei. Din data de 3 ianuarie va multiplicati cererile si dispozitiile si le puneti la dispozitia populatiei. Inregistrati cereri pina la 31 ianuarie, acordind ajutorul tot o data, pe trei luni: ianuarie, februarie si martie. Ati vazut ca nu se face ancheta sociala, dar cererea trebuie insotita de documente privind componenta familiei si veniturile acesteia".
Dispozitiile primarului trebuie emise in cinci zile de la primirea cererii, iar dispozitiile de respingere, cu motivatia aferenta, sint trimise solicitantilor, in timp ce dispozitiile de aprobare ramin la primarie. Pina pe data de 10 februarie, trebuie trimise la Directia Muncii toate datele cu privire la cererile de ajutoare aprobate, la nivel de localitati, pentru ca pina la 28 februarie sa fie cerute creditele bugetare aferente si sa se faca plata pentru toate persoanele. Daca in februarie sau in martie mai exista solicitanti, si indeplinesc conditiile legale, li se va acorda ajutorul aferent a doua luni, respectiv unei singure luni.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii