Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Absolvenții de liceu și facultate, beneficiari de indemnizație de șomaj

* AJOFM Brăila anunță că ajutorul financiar se acordă absolvenților care nu își găsesc un loc de muncă în termen de 60 zile de la finalizarea studiilor * de asemenea, aceștia trebuie să se înregistreze în evidențele agenției

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila anunță absolvenții instituțiilor de învățământ, promoția 2021, cu domiciliul în județul Brăila, că se pot înregistra în evidențele agenției pentru a beneficia de o serie de servicii. Vorbim de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de facilități financiare, cum ar fi indemnizația de șomaj.

”Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agenției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, în original și copie; actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie; declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate (ce poate fi descărcată la adresa https://bit.ly/3w65lsY); acord de utilizare a datelor cu caracter personal (ce poate fi descărcat la adresa https://bit.ly/3tNoler); CurriculumVitae”, transmite AJOFM Brăila printr-un comunicat de presă.

Înregistrarea în evidențele agenției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 zile de la absolvire, la următoarele adrese: la sediul AJOFM Brăila din str. Sergent Tătaru, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), tel. 0239/613080; la Punctul de Lucru Făurei, Str. Republicii, nr. 36, Făurei, tel./fax. 0239/661749 și la Punctul de Lucru Însurăței, Șos. Brăilei, nr.18, tel. 0239/660574.

AJOFM Brăila mai precizează că prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizate sau acreditate în condițiile legii. În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Indemnizația de șomaj se va primi timp de șase luni, iar valoarea indemnizației lunare primite reprezintă o sumă fixă, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR). Având în vedere că și în 2021 valoarea ISR e de 500 de lei, valoarea indemnizației lunare primite de absolvenți va fi de 250 de lei.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afișate pe site-ul www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj și venituri de completare.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii