Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

40% din firmele brailene ar putea fi dizolvate

Peste 3.500 de firme brailene ar putea fi dizolvate pentru ca nu au depus la Oficiul Registrului Comertului situatiile financiare corespunzatoare anului fiscal 2004, in termenul prevazut de lege, respectiv pina la 15 decembrie 2005.
Potrivit datelor furnizate de directorul ORC Braila, Veronica Tuta, dintr-un total de 9.000 de firme, 3.529 nu si-au depus situatiile financiare pentru 2004.
Societatile comerciale pe actiuni, cele in comandita pe actiuni, societatile comerciale cu raspundere limitata si grupurile de interes economic sint obligate prin lege sa depuna situatiile financiare anuale la Oficiu.
Tribunalul poate dispune dizolvarea judiciara a acestora pentru neindeplinirea acestei obligatii, la cererea oricarei persoane interesate. Administratorii firmelor au obligatia sa depuna o copie a situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau al auditorilor financiari, precum si procesul-verbal al adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale prin care sint aprobate.
Dupa implinirea a sase luni de la expirarea acestui termen, orice persoana interesata, precum si ORC pot cere dizolvarea societatilor comerciale care sint in aceasta situatie.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii