Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15 august - termenul limita pentru depunerea raportarilor contabile pe primul semestru

Potrivit calendarului fiscal, pina la 15 august, toti agentii economici,
indiferent de organizare, au obligatia intocmirii si depunerii
raportarilor contabile pe primul semestru al anului in curs, la unitatile
teritoriale ale Directiei Generale a Finantelor Publice.
Bilantul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor
sintetice la 30 iunie 2006. Contul de profit si pierdere cuprinde cifra
de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum
si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din
conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la
30 iunie 2006. Formularele de raportare contabila la 30 iunie 2006
se semneaza de catre administratorul unitatii si conducatorul
compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora, de
inlocuitorii de drept.
Potrivit reglementarilor legale, persoanele juridice vor intocmi si vor
depune raportari contabile care cuprind Bilant (cod 10); Contul de
profit si pierdere (cod 20) si Date informative (cod 30). Programul de
bilant se poate procura cu discheta proprie, de la DGFP Braila,
precum si de la administratiile finantelor publice ale judetului, sau
poate fi descarcat de pe pagina de web a Ministerului Finantelor
Publice, la adresa www.mfinante.ro. Agentii economici vor depune
la administratiile financiare discheta cu raportarile contabile la 30
iunie, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programului
de asistenta, semnate si stampilate. Raportarile se depun impreuna
cu o copie de pe codul unic de inregistrare, raportul
administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a
conturilor sintetice. Trebuie precizat, totodata, ca formularele care
compun raportarile contabile se vor completa in lei noi.
Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data
infiintarii si pina la 30 iunie 2006 nu intocmesc raportari contabile la
aceasta data, urmind sa depuna o declaratie pe propria raspundere
la administratiile financiare, care sa cuprinda toate datele de
identificare a societatii: denumirea completa (conform certificatului
de inmatriculare); adresa si numarul de telefon; numarul de
inregistrare la Registrul Comertului; codul unic de inregistrare;
capitalul social. O declaratie similara vor depune si persoanele
juridice care se afla in curs de lichidare. Raportarile la 30 iunie,
precum si declaratiile agentilor economici care nu au desfasurat
activitate sau se afla in curs de lichidare trebuie depuse pina la 15
august 2006.
Nerespectarea reglementarilor cu privire la depunerea situatiilor
financiare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 1.000 la 3.000 RON, daca perioada de intirziere este cuprinsa
intre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 1.500 la 4.500 RON, daca
perioada de intirziere depaseste 30 de zile lucratoare.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii