Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1 februarie, termenul limita de reactualizare a dosarelor de exploatatii agricole

Pentru a putea beneficia de subventiile si ajutoarele financiare acordate de stat in 2006, exploatatiile comerciale din sectorul agricol au obligatia sa isi reinnoiasca dosarele. In acest sens, administratorii exploatatiilor au obligatia ca pina la 1 februarie sa depuna la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) urmatoarele documente: a) declaratie pe propria raspundere privind respectarea dimensiunilor minime prevazute la art. 5 din OUG nr.108/2001, avizata de primaria In a carei raza teritoriala se afla exploatatia agricola; b) copii de pe actele din care reiese faptul ca se Indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 din OUG nr.108/2001 (forma de dobindire a terenului pe care este constituita asociatia - proprietate, arenda, asociere etc); c) planul de situatie privind identificarea si delimitarea exploatatiei agricole, Impreuna cu situatia fondului funciar pe tarlale, parcele si pe categorii de folosinta, vizat de primar, consiliul local si Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
In statisticile DADR Braila sint inregistrate 1.040 de exploatatii agricole, din care 636 exploatatii familiale si 404 comerciale. Exploatatiile familiale isi pot reactualiza documentele: 1 februarie. Cele 404 exploatatii, care au obligativitatea sa opereze in baza de date a DADR modificarile survenite in 2005, provin din sectorul vegetal - 297, sectorul zootehnic - 75 iar 32 sint asociatii mixte, respectiv dezvolta si activitate vegetala si zootehnica.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii