Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* competi ț ia a fost organizat ă de clubul Micul Prin ț * la prima edi ț ie au participat 77 de juc ă tori din România, Germania ș i Republica Moldova * juc ă torii br ă ileni de la cluburile Micul Prin ț , Orizont 64 ș i Minerva au avut presta ț ii foarte bune * “Competi ț ia ș i-a atins...
Citeste mai multe...
* festivalul este organizat de Clubul Sportiv de Ș ah "Micul Prin ț ", coordonat de Iulian Preda, în colaborare cu Prim ă ria Municipiului, Consiliul Jude ț ean, Muzeul Br ă ilei "Carol I" ș i Teatrul "Maria Filotti", în perioada 5 - 8 august 2021 * sponsor principal al evenimentului este Al Dahra...
Citeste mai multe...