Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Universitatea "Constantin Brancoveanu" continua programul de instruire a managerilor

Ieri, la Universitatea "Constantin Brancoveanu" a inceput un nou curs de instruire in vederea dezvoltarii abilitatilor managerilor in afaceri. Programul este o continuare a activitatilor derulate de universitate si face parte din cadrul Proiectului Phare 2002 "Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea resurselor umane". La aceste cursuri participa 25 de specialisti din rindul sefilor de departament si a personalului operativ ce isi desfasoara activitatea in cadrul unor IMM-uri si intreprinderi mari brailene. Pe perioada cursurilor, acestia vor fi instruiti in domeniul instrumentelor moderne de management, a metodelor si practicilor europene, dar si a analizei economice, a evaluarii firmei si a intocmirii unui plan de afaceri riguros. Totodata, prin participarea la program, cursantii isi pot aprofunda si cunostintele de limbi straine si de calculator. "Acest proiect se continua prin activitati "ex - post" si reprezinta un model de buna practica in domeniul formarii si dezvoltarii abilitatilor manageriale. Astfel, s-a urmarit imbunatatirea calitatii instruirii cu ajutorul metodelor moderne de predare a tehnicilor manageriale. La Braila s-au introdus concepte noi de invatare, instrumente moderne de management, unul din obiectivele proiectului fiind dezvoltarea sistemului educational si conectarea acestuia la schimbarile frecvente ce au loc pe piata fortei de munca", a explicat rectorul universitatii, prof. univ. dr. Alexandru Puiu. In cadrul programului de instruire, perioada "ex-post", cursantii studiaza discipline ca: "Management in afaceri economice" - prof. univ. dr. Alexandru Puiu, "Managementul resurselor umane" - conf. univ. dr. Liliana Gherman, "Traditii si modernism in materia contractelor comerciale - conf. univ. dr. Dorian Rais, "Analiza economica" - Elena Enache", "Modelarea si simularea proceselor economice utilizind diferitele produse software" - lect. univ. drd. Marinela Lazarica si "Limba engleza in afaceri economice" - asist. univ. Veronica Melca. Rectorul universitatii a mai adaugat, printre altele, ca cei care frecventeaza cursurile vor asimila si informatii complexe despre Uniunea Europeana cum ar fi: legislatie europeana si practici de succes in domeniul managementului, cu precizarea ca o preocupare majora in instruire o constituie activitatile de tip practic.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii