Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SIF Muntenia distribuie dividendele si prin intermediul BCR

SIF Muntenia a anuntat ca, incepind de luni, 24 iulie, plata dividendelor se va face si prin unitatile teritoriale BCR din intreaga tara. Asadar, in acest an, plata dividendelor SIF Muntenia nu se mai face prin BRD, ca anul trecut, datorita intreruperii parteneriatului dintre cele doua entitati.
Listele cu unitatile teritoriale BCR de la care se pot ridica dividendele SIF Muntenia sint afisate la sediul la societatii de investitii financiare, la fiecare unitate BCR, precum si pe Internet la adresa www.sifmuntenia.ro, iar programul de lucru al ghiseelor speciale este de luni pina vineri de la ora 9.00 la 15.00.
Pentru ridicarea dividendelor de la sucursalele BCR se pot prezenta numai actionarii rezidenti, cu prezentarea obligatorie a unor documente. Astfel, pentru actionarii persoane fizice care vin in nume propriu este necesar actul de identitate si CNP, iar in cazul imputernicitilor persoanelor fizice trebuie prezentate o procura notariala pentru ridicarea dividendelor, in original, si actul de identitate al imputernicitului, in original si copie.
In cazul persoanelor fizice cu handicap, dividendele se pot ridica de catre curator, care va trebui sa prezinte actul de identitate cu CNP al actionarului, actul juridic ce instituie curatela, in original si copie, precum si actul de identitate al curatorului, in original si copie.
Actionarii care au virsta sub 14 ani pot intra in posesia dividendelor prin tutore, care trebuie sa prezinte certificatul de nastere al actionarului cu CNP, actul juridic ce instituie tutela (original si copie) si actul de identitate al tutorelui (original si copie).
In cazul persoanelor fizice decedate, mostenitorii acestora pot ridica dividendele in cazul in care vor prezenta o copie dupa actul de identitate cu CNP al actionarului si Certificatul unic de mostenitor pentru actiunile SIF Muntenia inscrise explicit in masa succesorala (original si copie).
In sfirsit, pentru actionarii persoane juridice este necesar Certificatul Unic de Inregistrare (CUI) in copie, un Extras de la Registrul Comertului cu reprezentantii legali ai persoanei juridice, imputernicire speciala acordata de reprezentantul legal, daca persoana care se prezinta nu este reprezentantul legal, precum si actul de identitate al persoanei care se prezinta pentru ridicarea dividendelor.
Plata dividendelor se poate efectua in numerar la toate unitatile mentionate in lista, precum si prin virament bancar, la cerere, intr-un cont deschis la BCR, cu conditia prezentarii solicitantului la unitatea teritoriala unde are deschis contului respectiv.
Dividendul brut aferent anului 2005 a fost stabilit la valoarea de 0,06 lei noi, adica 600 de lei vechi. Valoarea se impoziteaza cu 16%, asa incit, dupa impozitare, valoarea dividendului incasat de persoanele fizice scade la 504 lei vechi.
SIF Muntenia continua sa plateasca si dividendele aferente anilor precedenti - 2002, 2003 si 2004.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii