Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Drosida, fiica împăratului Traian

Sfântul Vasile de Ancira a suferit multe prigoniri din pricina ereticilor arieni, în vremea domniei împăratului Constanţiu. A fost cunoscut creştinilor din vremea lui, mai ales pentru râvna sa întru apărarea dreptei-credinţe, ridicându-se chiar şi împotriva împăratului.

La acea vreme, urmând la tronul împăratesc împăratul Iulian Apostatul, acesta a început a-i prigoni pe creştini. Sfântul Vasile, preotul cel din Ancira, a mustrat în mod public, fără şovăire, necredinţa împăratului şi relele fapte ce le săvârşea împotriva creştinilor. De aceea, a fost aruncat în închisoare.

Când împăratul a căutat să-l câştige de partea sa, ca să nu-l omoare şi să tulbure astfel poporul, răzvrătindu-l, Sfântul Vasile i-a răspuns plin de curaj: “Eu în Hristosul meu cred, Cel pe Care tu îl lepezi, când El ţi-a încredinţat împărăţia aceasta pământească; de aceea, împărăţia îţi va fi luată foarte curând!”

Şi alte asemenea profeţii a rostit Sfântul Vasile, descoperite de Domnul Dumnezeu. Auzind toate acestea, împăratul Iulian s-a umplut de mânie. El a poruncit ca trupul sfântului sa fie jupuit de viu în fâşii de piele. După câteva zile, păgânul împărat a venit iar la el, să vadă dacă nu a renunţat la cele spuse deunăzi. Văzându-l pe împărat, preotul Vasile a luat o fâşie de piele şi, aruncând-o la picioarele lui, i-a zis: “Apucă şi mănâncă, împărate, căci dulce îţi este acest fel de hrană; mie Hristos îmi este Viaţă!”

Auzind aceasta, împăratul a plecat ruşinat din Ancira, iar torţionarii păgâni şi-au continuat “munca”, până ce Sfântul Vasile şi-a dat duhul în mâinile Lui Dumnezeu, la anul 363 d.H.

 

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii