Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Drosida, fiica împăratului Traian

Sfântul Vasile de Ancira a suferit multe prigoniri din pricina ereticilor arieni, în vremea domniei împăratului Constanţiu. A fost cunoscut creştinilor din vremea lui, mai ales pentru râvna sa întru apărarea dreptei-credinţe, ridicându-se chiar şi împotriva împăratului.

La acea vreme, urmând la tronul împăratesc împăratul Iulian Apostatul, acesta a început a-i prigoni pe creştini. Sfântul Vasile, preotul cel din Ancira, a mustrat în mod public, fără şovăire, necredinţa împăratului şi relele fapte ce le săvârşea împotriva creştinilor. De aceea, a fost aruncat în închisoare.

Când împăratul a căutat să-l câştige de partea sa, ca să nu-l omoare şi să tulbure astfel poporul, răzvrătindu-l, Sfântul Vasile i-a răspuns plin de curaj: “Eu în Hristosul meu cred, Cel pe Care tu îl lepezi, când El ţi-a încredinţat împărăţia aceasta pământească; de aceea, împărăţia îţi va fi luată foarte curând!”

Şi alte asemenea profeţii a rostit Sfântul Vasile, descoperite de Domnul Dumnezeu. Auzind toate acestea, împăratul Iulian s-a umplut de mânie. El a poruncit ca trupul sfântului sa fie jupuit de viu în fâşii de piele. După câteva zile, păgânul împărat a venit iar la el, să vadă dacă nu a renunţat la cele spuse deunăzi. Văzându-l pe împărat, preotul Vasile a luat o fâşie de piele şi, aruncând-o la picioarele lui, i-a zis: “Apucă şi mănâncă, împărate, căci dulce îţi este acest fel de hrană; mie Hristos îmi este Viaţă!”

Auzind aceasta, împăratul a plecat ruşinat din Ancira, iar torţionarii păgâni şi-au continuat “munca”, până ce Sfântul Vasile şi-a dat duhul în mâinile Lui Dumnezeu, la anul 363 d.H.

 

 
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii