Mergi la conţinutul principal

Salarii mai mari în Primărie

• în ianuarie 2019, salariile directorilor, funcţionarilor şi angajaţilor din Primărie au fost majorate cu 4%, faţă de nivelul la care erau în decembrie 2018 • totodată, în acest an, primarul Marian Dragomir va avea o indemnizaţie lunară brută mai mare: 18.720 lei, faţă de anul trecut când lua doar 17.100 lei • odată cu leafa edilului-şef se măreşte şi cea a consilierilor locali, care înseamnă 9% din indemnizaţia lui Dragomir • proiectul privind salariile celor din aparatul de specialitate al primarului a fost aprobat, ieri, în prima şedinţă ordinară a CLM din acest an • subiectul a stârnit contre între consilierii PNL şi primar, ajungându-se la atacuri politice

 

Veste bună pentru directorii, funcţionarii publici şi angajaţii din Primăria Municipiului Brăila în 2019. Membrii Consiliului Local Municipal au aprobat, ieri, la prima şedinţă ordinară din acest an, ca indemnizaţiile celor din aparatul propriu al primarului şi din Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brăila să fie majorate cu 4% faţă de nivelul la care se prezentau în decembrie 2018. Cu alte cuvinte, dacă salariile celor cu funcţii publice de conducere erau oricum la un nivel îndestulător până acum, de anul acesta ştacheta a fost ridicată şi mai mult. Discutăm de salarii brute cuprinse între 14.500 lei (pentru secretarul municipiului) şi 2.200 lei (în cazul unui muncitor calificat debutant).

De altfel, şi indemnizaţia primarului Marian Dragomir a crescut destul de mult faţă de anul trecut. Mai exact, acesta are acum o indemnizaţie lunară brută de 18.720 lei, deci cam 10.900 lei în mână, faţă de 17.100 lei (brut), cât primea anul trecut. Trebuie precizat că indemnizaţia acestuia se calculează în baza Legii salarizării unitare aprobate de Parlament, prin înmulţirea coeficientului 9.00 cu salariul minim pe economie. De altfel, nici viceprimarii Doiniţa Ciocan şi Alexandru Jantea nu stau deloc rău la capitolul indemnizaţii. Coeficientul de calcul în cazul acestora este 8.00, ceea ce înseamnă că primesc o indemnizaţie lunară brută de 16.640 lei, faţă de 15.200 lei cât luau până acum.

Subiectul privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual a stârnit însă o serie de contre între consilierii municipali PNL şi primarul Marian Dragomir, aceştia imputând, printre altele, faptul că trebuie să voteze un proiect prin care leafa primarului este majorată, la pachet cu salariile angajaţilor Primăriei.

Trebuie precizat, de asemenea, că odată cu salariul mărit al primarului creşte automat şi indemnizaţia lunară a consilierilor municipali, deoarece aceasta reprezintă 9% din banii încasaţi lunar de primar. Deci, în 2019, aceştia iau lunar cam 1.684 lei brut pentru o şedinţă ordinară şi câteva întâlniri la comisii.

 

Cum arată noua grilă a salariilor din Primăria Brăila în cazul şefilor

Potrivit raportului proiectului, “nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, exclusiv majorările prevăzute de unităţile administrativ teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. (...) Salariile de bază se stabiliesc potrivit prevederilor Legii 153/2017 şi anexelor I-IX astfel încât împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal şi în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite”. Iar din acelaşi document reiese că o comisie pentru fundamentarea grilei a stabilit în cadrul unei şedinţe din 23 ianuarie, plecând de la propunerile ordonatorului de credite şi de la bugetul de venituri şi cheltuieli estimat în 2019, o creştere salarială de 4% faţă de luna decembrie 2018.

Dar să vedem cât încasează lunar (brut) în 2019 cei cu funcţii publice de conducere în administraţia brăileană. Ei bine, secretarul municipiului, Ion Drăgan, are potrivit acestui proiect o leafă de 14.581 lei brut, deci rămâne cu peste 8.500 lei în mână, iar arhitectul-şef Corina Anghelescu primeşte 13.104 lei brut, deci tot un salariu frumuşel. Tot atât încasează şi un director executiv grad II din Primărie. În ceea ce îi priveşte pe directorii executivi adjuncţi grad II, aceştia primesc 12.772 lei brut. Un şef serviciu grad II - 11.690 lei, iar un şef birou grad II - 11.024 lei brut. De precizat că în salariul de bază pentru funcţiile de conducere la gradul II este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă la nivel maxim. De asemenea, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific, în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, dar asta dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.

În ceea ce priveşte funcţiile publice de execuţie, potrivit proiectului aprobat de consilieri, un auditor cu grad profesional superior încasează în acest an 7.613 lei brut, dacă are grad profesional principal - 7.093 lei, iar pentru grad profesional asistent - 6.365 lei brut.

Un consilier, consilier juridic, expert, inspector primeşte un salariu de 7.093 lei brut dacă are grad profesional superior, 6.552 lei pentru grad profesional principal, 5.845 lei - grad profesional asistent şi 3.828 lei dacă este debutant. Un referent de specialitate la Primăria Brăila încasează 6.719 lei dacă are grad profesional superior, 6.116 lei pentru grad profesional principal, 4.972 lei pentru asistent şi 3.536 lei - debutant. Iar un referent poate încasa 4.264 lei brut (superior), 3.536 lei (principal), 3.204 lei (asistent) şi 2.663 lei dacă este debutant.

 

Salarii atractive şi pentru cei cu funcţii de execuţie

Ca o paranteză, în ceea ce priveşte nomenclatorul şi ierarhia personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pe primul loc la capitolul funcţii de conducere (personal contractual) se află poziţia de administrator public (cunoscută şi ca city manager), care, deşi vacantă deocamdată, este prinsă în documentaţie cu un salariu de bază de 15.309 lei. Revenind, în cazul funcţiilor de execuţie (personal contractual), un consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate inspector casier, încasează lunar 7.946 lei (brut) dacă este încadrat la gradul I A, 6.552 lei la gradul I, 5.845 lei la gradul II şi 3.828 lei dacă este debutant. Un consilier juridic primeşte 7.072 lei la gradul I A, şi de la 6.552 lei până la 3.828 lei pentru celelalte 3 încadrări. De precizat că toate aceste poziţii sunt pentru persoane cu studii superioare. Dar şi un referent, inspector, arhivar, referent casier cu studii medii, primeşte 3.995 lei brut pe lună dacă are gradul I A, 3.536 lei la gradul I, 3.037 lei gradul II şi 2.476 lei - debutant. De altfel, salariul brut al unui şofer în cadrul Primăriei este de 4.077 (dacă este încadrat ca şofer I) sau 3.890 lei (şofer II). De asemenea un muncitor calificat primeşte între 4.077 lei brut pe lună (dacă este muncitor calificat I) şi 2.205 lei brut (dacă este muncitor calificat IV).

Însă nu trebuie uitat că recompensele celor din administraţia publică locală nu se limitează doar la indemnizaţiile lunare. Astfel: “Persoanele desemnate pentru acordarea vizei de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% pe perioada de exercitare a acesteia (...). Persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi care desfăşoară activităţi în domeniul pentru care deţin titlul beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (...). Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază (...). De asemenea, conform art. 36 alin (1) din OUG 114/2018, în perioada 2019 - 2020 personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiază de voucere de vacanţă conform OUG 8/2009, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru 153/2017 (...). În conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) «suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază”, se mai arată în cadrul raportului proiectului.

 

Contre în CLM Brăila din cauza indemnizaţiei primarului

Consilierii PNL Brăila, în frunte cu Adrian Tabarac, au solicitat lămuriri de la primarul Marian Dragomir în privinţa faptului că mărirea indemnizaţiei sale a fost menţionată în proiectul de hotărâre, deşi acesta viza nivelul salarial pentru aparatul propriu. De asemenea, Tabarac a ţinut să fie lămurit de ce indemnizaţia primarului se majorează cu 9% în timp ce la nivelul celor din subordine creşterea  este de 4%.

“Domnule consilier, nu am posibilitatea să vă răspund în mod clar aici deoarece în cazul primarilor şi al viceprimarilor legea prevede un indice care se înmulţeşte cu salariul minim pe economie. Deci nu este o decizie a Consiliului Local sau a mea, personală. Este o prevedere legală, aprobată de Parlament, care trebuie pusă în practică. Nu are nicio legătură cu aprobarea Consiliului Local. Nu votaţi acest lucru, domnule consilier, votaţi restul!”, a declarat Dragomir.

Cum răspunsul primarului nu i-a mulţumit pe liberali, aceştia au continuat cu atacurile privind motivele pentru care ar vota sau nu un proiect care girează indirect majorarea indemnizaţiei primarului. Astfel că discuţiile s-au transformat repede în replici acide despre tăieri de pensii şi salarii cu “reflectoarele” puse pe fuziunea PNL - PDL.

“Toţi ceilalţi angajaţi ai Primăriei şi ai serviciului de evidenţă persoane au o mărire salarială cu 4%, iar dumneavoastră cu 9%?! Poate tocmai de aceea şi indemnizaţia consilierilor locali va fi mărită la fel”, a comentat Tabarac.

În replică, Dragomir a afirmat că tăierile de pensii şi salarii îi caracterizează pe liberali: “Ştiu, domnule consilier. Dumneavoastră sunteţi obişnuiţi de regulă la partidul acesta să tăiaţi salariile oamenilor. Asta vă caracterizează. În decursul istoriei partidul din care faceţi parte a tăiat salariile oamenilor şi aşa aţi făcut de fiecare dată. Le-aţi tăiat şi pensiile şi salariile pentru că acest lucru vă caracterizează. În situaţia de faţă este o prevedere legală. Şi Guvernul, şi CLM sunt ferm convins că vor aproba o creştere salarială decentă, în condiţiile legii, pentru toţi angajaţii Primăriei, cu obligaţia de a-şi face treaba mai bine, aşa cum în ultima perioadă s-a observat că foarte multe dintre proiectele Primăriei încep să fie puse în practică. (...) Sunt ferm convins că dumneavostră nu veţi putea vota de la acest partid creşterea salarială sau a pensiilor, deoarece sunteţi obişnuiţi să votaţi doar tăierea lor”.

PNL-istul Petrică Popa a dorit să îi transmită primarului că se află într-o gravă eroare, că partidul din care face parte nu a tăiat niciodată pensiile şi salariile cetăţenilor. Mai mult, acesta a acuzat că în realitate se măresc salariile bugetarilor pentru membrii PSD şi cei de la Pro România. Astfel, primarul l-a avertizat la rândul său pe consilier că uită de faptul că PNL a fuzionat cu PDL. Şi a ţinut să precizeze că de la venirea sa în Primărie nu s-a mai angajat în cadrul instituţiei niciun PSD-ist, însă ştie sigur că sunt foarte mulţi subordonaţi înregimentaţi politic la PNL.

În cele din urmă, proiectul a fost aprobat cu 18 voturi “pentru”, 6 abţineri din partea consilierilor PNL prezenţi în sală şi încă o abţinere a consilierului PND Bogdan Botea. De la şedinţă au absentat liberalul Marian Fusea şi Daniela Rădulescu de la ALDE.

Precizăm că în aceeaşi şedinţă s-au aprobat şi o serie de proiecte privind stabilirea salarizării personalului instituţiilor aflate în subordinea Primăriei, unde de asemenea liberalii s-au contrat cu primarul Marian Dragomir. Chiar şi aşa, PNL-iştii au votat proiectele respective, cu precizarea că nu au nimic împotriva creşterilor salariale pentru cetăţeni în ciuda convingerilor social-democraţilor despre acest lucru. Vom reveni.

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro