Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proiect de hotarire in sprijinul persoanelor virstnice si a celor fara adapost

Departamentul de Asistenta Sociala si Politici Familiale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF), a elaborat, recent, un proiect de Hotarire a Guvernului privind aprobarea programelor de interes national in domeniul asistentei sociale a persoanelor virstnice si a celor fara adapost. Proiectul urmareste intarirea cadrului administrativ si institutional la nivel central si local, stabilirea unui sistem de finantare care sa asigure dezvoltarea masurilor de asistenta sociala, dezvoltarea si diversificarea prestatiilor si a serviciilor sociale etc.
Nevoia elaborarii unui astfel de proiect a reiesit din faptul ca, in ultima perioada, numarul persoanelor virstnice si a celor fara adapost a fost in crestere. "Populatia virstnica poate fi considerata un grup tinta cu nevoi speciale, ceea ce impune existenta unui sistem de asistenta sociala care sa raspunda cu masuri punctuale si eficiente. De asemenea, in ultima vreme, multe familii au pierdut locuinta dintr-o multitudine de cauze: restituirea caselor nationalizate fostilor proprietari, fara a acorda o locuinta sociala celor evacuati, acumularea datoriilor la intretinere etc. Acestora li se adauga tinerii care nu au avut posibilitatea de a-si cumpara o locuinta, cei ce provin din familii sarace cu multi copii si mai ales cei care ies din sistemul de ocrotire a copiilor abandonati, la implinirea virstei de 18 ani", a precizat Veronica Macri, director executiv al Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie (DMSSF) Braila.
Astfel, pentru a veni in sprijinul persoanelor virstnice, MMSSF a propus dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu. Pentru ca autoritatile locale sa devina capabile sa realizeze evaluarea numarului de beneficiari, a nevoilor acestora si sa acorde suportul necesar pentru mentinerea virstnicului in familie, se urmareste finantarea formarii si angajarii de catre autoritatile locale, direct sau in baza unui contract cu organizatiile neguvernamentale, de ingrijitori care sa activeze in reteaua de servicii de ingrijire la domiciliu. In ceea ce priveste combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adapost, se vor crea Centre Sociale de urgenta, care vor functiona avind la baza principiul solidaritatii sociale, asigurind fiecarei persoane protectia medicala si sociala adecvata nevoilor sale. De asemenea, se vor cauta solutii de gazduire pe termen mediu si lung, de a intra intr-o retea de solidaritate si de acces la ingrijirile necesare, preventive, curative, paleative, in functie de starea persoanei si a gradului de urgenta pe care starea lor o necesita. Aceste centre se vor implica in sprijinirea persoanei pentru obtinerea mijloacelor necesare regasirii identitatii civice sau administrative si de a fi masura de a se informa pentru a iesi din izolare.
"In conditiile reorganizarii sistemului national de asistenta sociala, in care se pune accent cu precadere pe acordarea serviciilor sociale, o importanta deosebita trebuie acordata atit resursei umane, cit si calitatii serviciilor acordate de furnizorii de servicii sociale acreditati. Pe aceasta cale reamintim furnizorilor ca, din acest an, au posibilitatea legala de a solicita acreditarea, dar nu vor functiona mai mult de 12 luni. In aceste zile, la sediul DMSSF Braila are loc instruirea tuturor factorilor cu atributii in domeniul acordarii serviciilor sociale, privind modul de intocmire a dosarelor, in vederea obtinerii acreditarii", a mai adaugat Veronica Macri, director executiv al DMSSF Braila.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii