Mergi la conţinutul principal
ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA NR. 493/08.02.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 12 FEBRUARIE 2024, SALA COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., ORA 09.00

      

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Renovare energetică a imobilului amplasat pe Calea Galați nr. 346 – corp C2».- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Renovare energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.51».- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii investiţii «Lucrare de instalare sistem de supraveghere video – Corp C – Liceul de arte „Hariclea Darclee”, str. Panait Istrati nr. 34, Brăila».- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Lucrare de instalare sistem de supraveghere video – CORP A – Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, Bdul Al. Ioan Cuza nr. 184, Brăila», cu finanțare de la bugetul local. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare acoperiș și fațade corp C1 - Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila», cu finanțare de la bugetul local. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare corp C1 - Grădinița cu Program Prelungit nr. 39 „Căsuța Fermecată”», cu finanțare de la bugetul local.- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare învelitoare sistem pluvial, Liceul Tehnologic Anghel Saligny», cu finanțare de la bugetul local.- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei, a Statului de funcții, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Creșei Brăila. – avizele comisiilor 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Medicală Brăila. – avizele comisiilor 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Preluarea din administrarea societății Braicar S.A. Brăila a bunului public „Debarcader pentru nave de agrement”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M.nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G3, poziția nr.10. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1.  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea utilizării sumei de 26.500,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Brăila, înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2023, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2024.  - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE  PORTUARĂ Brăila,  pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila,  pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cotizației anuale a Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, în anul 2024. -  avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Subvenționarea activității Grădinii Zoologice Brăila, pe anul 2024. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Notelor de fundamentare și a tarifelor pentru activitățile specifice de punere în funcțiune, întreținere, trecere în conservare, transport și reparații a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații, începând cu anul 2024. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Prelungirea contractului de închiriere pentru terenul ce aparține domeniului public al municipiului Brăila, situat în str. Școlilor nr. 96, bl. AB1, sc. 3, parter, ap. 48, în vederea desfășurării de activități comerciale diverse. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:    Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiu și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual începând cu anul școlar 2024 – 2025. - avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarii Municipiului Brăila, doamna Doinița Ciocan și domnul Alexandru Jantea – Crican, privind: Acordarea unui ajutor de urgență unei persoane aflate într-o situație deosebită, de natură medicală. - avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare, Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila. – avizul comisiei nr. 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Programului de acţiune comunitară pentru anul 2024. - avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. - avizul comisiei nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:   Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila - avizul comisiei nr. 2

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. - avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Prof. Gheorghe Munteanu Murgoci nr. 6, lot 1/1/1/1/1/1/2 și cotă parte din lot ½ (82 mp).  - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Prof. Gheorghe Munteanu Murgoci nr. 6, lot 1/1/1/1/1/1/1/1/2 și cotă parte din lot ½ (128 mp). - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 25. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilele situate în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 14, ap. SP. COM. și str. Mihai Eminescu nr. 14. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Numirea auditorului statutar al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru auditarea situațiilor financiare anuale, perioada 2023 -2025.              – avizele comisiilor nr.1 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 44/30.01.2024 privind ”Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.” - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 

 1. Raportul de activitate al Consiliului Comunitar Consultativ, pentru anul 2023.

 

P R I M A R,

 

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

 

 

 

 

            REDACTAT

  SECRETAR GENERAL,

         ION DRĂGAN

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

 • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
 • Telefon: 0239-611053
 • Fax: 0239-611054
 • E-mail: redactie@obiectivbr.ro