Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primul rentier agricol din Braila

Biroul Judetean de Renta Viagera Agricola (BJRVA) Braila, a anuntat ca, ieri, a aprobat primul dosar prin care a fost solicitata renta viagera agricola. Astazi, dosarul va ajunge la Bucuresti pentru aprobarea finala si inregistrarea in baza nationala de date. Rentiera este Ioana L, o batrina in virsta de 72 ani, care a vindut, recent, 4,27 ha teren arabil, inregistrate pe raza comunei Ciocile. Batrina este pensionara si locuieste in capitala.
Reamintim ca de renta viagera pot beneficia toti proprietarii a
maxim 10 ha teren, in virsta de peste 62 de ani, care instraineaza suprafetele respective sau le dau in arenda, indiferent daca locuiesc in mediul rural sau urban, sau daca beneficiaza deja de pensie de stat sau de agricultori. Indiferent de localitatea de resedinta, documentatia de solicitare a rentei viagere se depune la Biroul judetean pe raza de competenta a caruia este inregistrat terenul, personal de catre solicitant sau prin intermediul unor imputerniciti legal. Cuantumul rentei viagere este echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar instrainat sau 50 euro/ha pentru fiecare hectar dat in arenda.
Primul pas pentru obtinerea rentei este depunerea unei cereri la biroul judetean. Cererea trebuie insotita de o copie de pe actul de identitate, o copie de pe actul de vinzare-cumparare intabulat, sau, dupa caz, de pe titlul de proprietate si de pe contractul de arenda. De precizat ca pentru a beneficia de renta, proprietarii trebuie sa aiba definitivate actiunile de scoatere din indiviziune sau de succesiune, dupa caz. In plus, trebuie depusa si o declaratie pe propria raspundere ca, dupa instrainarea sau arendarea suprafetei respective, nu ramine in proprietate cu mai mult de 0,5 ha teren agricol.
Solicitatii vor prezenta angajatului BJRVA toate actele in original, dar vor depune la dosar doar copiile acestora.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii