Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Penalitati pentru fiecare zi de intirziere

Guvernul a decis eliminarea termenului de gratie de 30 de zile, acordat dupa data scadentei pentru plata facturilor, de care beneficiau agentii economici, potrivit Legii nr.469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare.
Potrivit noilor reglementari, in contractele incheiate, partile contractante pot prevedea ca, in cazul neindeplinirii pina la scadenta sau pina la utimul termen stabilit convenit a obligatiilor efectuarii platilor, debitorii sa plateasca in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intirziere. Calculul penalitatilor incepe cu prima zi de dupa data scadentei.
Modificarea legislativa are scopul de a imbunatati circuitul comercial, lasind la latitudinea partilor contractuale posibilitatea acordarii unui termen de gratie.
Efectuarea rapida a platilor de catre debitori in termenul scadent prevazut in contract va putea limita acumularea de pierderi, dobinzi si penalitati calculate.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii