Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Operatorul unic, ultima strigare

* consilierii județeni au aprobat, recent, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2020-2025 * profitând de moment, președintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, a vorbit despre proiectul extrem de avansat privind stabilirea unui operator unic pe zona de salubritate, dar și operatorii pentru stațiile de sortare * potrivit acestuia, proiectul de 30 de milioane euro a ajuns în ultima etapă

 

Președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Chiriac, s-a arătat încântat de stadiul în care a ajuns proiectul privind stabilirea operatorului unic pe salubritate. Șeful CJ Brăila a abordat acest subiect în cadrul celei mai recente ședințe ordinare, în momentul în care s-a dezbătut un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025.

”Am văzut că foarte multe județe sunt în implementarea acestor planuri. Eu vă spun că noi suntem un județ fericit. Suntem foarte avansați cu acest proiect, care este la nivel național, început de foarte mult timp. Suntem în ultimele etape la asociație (n.r. - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «ECO Dunărea» Brăila) și la Consiliului Județean de atribuire, și a operatorului unic, dar și a operatorilor pe stațiile de sortare. Trăim în țara asta... sperăm să nu fie foarte multe contestații, astfel încât să avem un operator unic și să putem să purcedem la acest proiect, care nu a fost unul foarte mic. A fost un proiect de 30 milioane euro, bani europeni. Sperăm să fim printre primele județe care avem absolut totul implementat", a declarat Chiriac.

Sursa citată a afirmat că mai sunt încă anumite detalii de pus la punct.

"O să mai fie ceva de lucru în anii următori. Pentru că atunci când a pornit proiectul, nu am știut sau nu am avut informațiile necesare, să vedem cum găsim soluții pentru a cântări partea de gunoi menajer și partea de reciclabil, astfel încât și operatorul, dar și noi ca instituții, și în principal UAT-urile, să aibă dimensiunea cantităților și banii care revin înapoi comunităților din ceea ce privește reciclarea materialelor care merg către stațiile de sortare. Așa că vreau să vă mulțumesc. Au fost foarte multe proiecte de hotărâri pe care le-am votat pe acest subiect. Și iată că suntem aproape de final pe încă un proiect european. 30 milioane euro nu sunt bani puțini!”, a declarat Chiriac.

Acesta a punctat și că își dorește ca Județul Brăila să fie eligibil pe mai multe axe de finanțare în cadrul noului exercițiu financiar 2021-2027. Președintele CJ Brăila a adăugat că deja sunt mai multe proiecte pregătite în prealabil, în zona de sănătate și infrastructură.

 

Ce prevede noul Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Brăila 2020-2025 (PJGD) a fost elaborat conform legislației în vigoare, se precizează în raportul proiectului de hotărâre. Potrivit datelor prezentate în cadrul documentului, astfel de planuri trebuiesc reînnoite din când în când, iar noua variantă, valabilă pentru perioada 2020-2025 o înlocuiește pe cea din 2009. PJGD Brăila a fost elaborat la solicitarea Consiliului Județean Brăila de către consultantul SC ARGIF PROIECT SRL în baza unui contract de servicii încheiat în august 2019. Principiile și obiectivele vizate în plan sunt în concordanță cu cele prevăzute în legislația națională, cât și în documentele programatice județene.

”PJGD Brăila a fost realizat în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «ECO Dunărea» Brăila și Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu scopul de a dezvolta un cadru general propice gestionării deșeurilor la nivel județean cu efecte negative minime asupra mediului. Planul (...) reprezintă, așadar, un instrument de planificare important în baza căruia, la nivel local, se asigură un management performant al deșeurilor, cu impact redus asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor, cu consum minim de energie și resurse și cu aplicarea ierarhiei deșeurilor (constând în etapele de prevenire a generării lor, pregătire pentru reutilizare, reciclare, recuperare, eliminare)”, se precizează în raportul proiectului.

Elaborarea PJGD Brăila 2020-2025 a fost determinată atât de modificarea cadrului legislativ european și național privind gestionarea deșeurilor, cât și de schimbările socio-economice ale ultimilor ani din județul Brăila, de implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Brăila”, finanțat prin POS Mediu/POIM și de promovarea politicilor ”plătește pentru cât arunci” și ”pachetul economiei circulare”.

Din același document aflăm că obiectivele privind gestionarea deșeurilor pentru perioada de planificare 2020-2025 sunt prezentate distinct pentru fiecare categorie de deșeuri care face obiectul PJGD, fiind împărtășite în 3 categorii: obiective tehnice, obiective instituționale și de organizare precum și obiective privind raportarea. Acestea se referă la prevenirea generării deșeurilor, creșterea gradului de colectare separată, a gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor, a gradului de valorificare energetică a deșeurilor, tratarea deșeurilor reziduale (care nu mai pot fi valorificate) în vederea minimizării impactului generat de depozitarea acestora; închirierea depozitelor de deșeuri conforme care au sistat sau urmează să sisteze depozitarea; gestionarea rațională și durabilă a deșeurilor.

 

Ce măsuri sunt luate în calcul

După cum reiese din documentația aflată la mapa consilierilor județeni, pentru îndeplinirea obiectivelor, PJGD Brăila prevede realizarea unui set de măsuri, pentru fiecare din categoriile de deșeuri care fac obiectul planului, inclusiv termenele de realizare și responsabilii pentru îndeplinirea acestora.

Astfel, principalele măsuri sunt: ”Procurarea de pubele/containere atât în mediul urban cât și în mediul rural pentru colectarea separată a fracțiilor reciclabile, a biodeșeurilor și a deșeurilor reziduale și echipamente de colectare cu sistem de cântărire; Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la populație corelat cu concluziile studiului privind potențialul de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere și deșeuri similare în județului Brăila; Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la operatorii economici și insitituții publice (prepararea hranei și alimente expirate); Înființarea a minim trei Centre de colectare prin aport voluntar a fracțiilor reciclabile din deșeuri menajere, inclusiv deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, uleiuri uzate alimentare și alte fluxuri (ex. lemn, textile etc.), câte unul pentru fiecare zonă de colectare; Reabilitarea/retehnologizarea stației de transfer Însurăței (construcții, prescontainere cu presă detașabilă, containere etc.) și eficientizarea transportului (remorci pentru mașinile lung curier); Eficientizarea/modernizarea stațiilor de sortare Vădeni și Ianca (presă metale, presă RDF); Eficientizarea/modernizarea instalației TMB Vădeni, upgradare treaptă de tratare mecanică a deșeurilor reziduale (sfâșietor de saci, separator neferoase, benzi transportoare, containere) și realizarea unei stații de sortare cu capacitatea de 10.000 tone/an, pentru îndeplinirea condițiilor Malagrotta; Stație de compostare pentru biodeșeuri colectate separat și FBD din deșeuri reziduale care excede capacității de tratare biologică din TMB Vădeni, cu capacitatea de 20.000 t/an (tratare aerobă în spații închise acoperite cu membrane speciale și aerare forțată)”.

Pentru toate acestea sunt prevăzute următoarele construcții și dotări: sfâșietor de saci, ciur, separator neferoase, extractor metale, benzi transportoare, încărcătoare frontale, abrollkipper, containere, echipamente compostare/aerare forțată în spații închise.

Procedura de evaluare strategică a fost derulată conform prevederilor HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. CJ Brăila a parcurs toate etapele prevăzute procedural pentru informarea publicului, se precizează în raport. În luna decembrie 2019, a fost finalizată prima versiune a PJGD Brăila. Aceasta a fost transmisă la CJ Brăila, care în luna ianuarie 2020 a depus documentul la APM Brăila. În martie a fost emisă decizia APM Brăila care a avut anumite observații, alături de completări JASPERS. În februarie 2021 a fost realizată a opta versiune a PJGD, varianta finală, se mai spune în raportul proiectului. După alte comentarii privind îmbunătățiri din partea organizațiilor interesate, după dezbaterea publică și informări în mass-media, potrivit legii, planul a primit Avizul de mediu nr. 2 din 28 iunie 2021, astfel că a fost supus aprobării plenului CJ Brăila. Proiectul a fost votat și aprobat în cele din urmă, în unanimitate.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii