Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligatii declarative privind TVA

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca, potrivit prevederilor art.146 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada fiscala in cazul taxei pe valoarea adaugata este luna calendaristica.
Prin derogare, pentru persoanele impozabile care nu au depasit in cursul anului precedent o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de 100.000 euro inclusiv, la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului precedent, perioada fiscala este trimestrul calendaristic.
Aceasta categorie de persoane impozabile are obligatia sa depuna la organele fiscale teritoriale, pina la data de 25 februarie, o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent.
In conformitate cu prevederile art. 75 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.
Coroborind prevederile legale mentionate, rezulta o serie de obligatii ce revin persoanelor impozabile.
Astfel, persoanele impozabile care au avut, in anul fiscal 2005, obligatii declarative lunare la TVA, dar au realizat, in cursul anului trecut, o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de pina la 100.000 euro, inclusiv, au obligatia depunerii declaratiei de mentiuni, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2006, a obligatiei declarative trimestriale;
Persoanele impozabile care au avut, in anul fiscal 2005, obligatii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat, in cursul anului trecut, o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 euro, au obligatia depunerii declaratiei de mentiuni, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2006, a obligatiei declarative lunare.
In sfirsit, persoanele impozabile care au avut, in anul fiscal 2005, obligatii declarative trimestriale la TVA si au realizat, in cursul anului trecut, o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de pina la 100.000 euro, inclusiv, au obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere, in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2006, a obligatiei declarative trimestriale.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii