Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noi reglementari in privinta contabilitatii grupurilor de firme, din 2006

Grupurile de societati vor putea fi scutite, de anul viitor, de obligatia intocmirii unor situatii financiare consolidate, in cazul in care au o cifra de afaceri cumulata mai mica de 35 milioane euro si mai putin de 250 de salariati, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor Publice.
Ordinul vizeaza aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si preia integral normele UE in domeniu. Legislatia romaneasca in vigoare contine, in proportie de 80-90%, prevederi armonizate cu cele europene.
Ordinul prevede ca societatile-mama ale grupului de firme vor fi scutite din 2006 de obligatia de a intocmi situatii finaniciare anuale consolidate, daca firmele din grup nu depasesc impreuna, la data bilantului, valorile limita pentru cel putin doi dintre urmatorii indicatori, respectiv active, cifra de afaceri si numarul de salariati.
In cadrul ordinului este stabilita o limita de 17,52 milioane de euro pentru activele totale, 35,04 milioane de euro pentru cifra de afaceri neta si un numar mediu de 250 de salariati in cursul exercitiului finanicar.
Scutirea mentionata anterior nu se aplica daca valorile mobiliare ale unei filiale care urmeaza sa fie consolidata sint admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
Situatiile anuale consolidate vor fi elaborate, potrivit reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Uniunii Europene, de catre societatea mama care face parte dintr-un grup de companii.
O societate-mama este obligata sa intocmeasca situatii consolidate daca face parte dintr-un grup de companii si indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate, numita filiala; este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale filialei au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot; este actionar sau asociat si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati; este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in baza unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut; detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale; este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de conducere, de administrare sau de supraveghere ale filialei; societatea mama si filiala sint conduse pe o baza unificata de catre societatea mama.
Actul abroga ordinul ministrului Finantelor Publice 772/2000 de aprobare a normelor privind consolidarea conturilor si oricare alte dispozitii contrare.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii