Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noi atributii pentru prefecti si subprefecti

Ministrii si conducatorii celorlalte institutii ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului atributii privind verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate. Noile reglementari sint incluse In Hotarirea privind aplicarea prevederilor Legii nr.340/2004, referitoare la prefect si Institutia prefectului, adoptata de Guvern la inceputul acestei luni. Actul normativ precizeaza In detaliu atributiile Institutiei prefectului cu privire la aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor si a actelor normative, la verificarea legalitatii actelor administrative adoptate sau emise de Consiliul Judetean, de Consiliul Local sau de primar. Totodata prefectul trebuie sa se implice in realizarea politicilor nationale, a celor de integrare europeana si a planului de masuri pentru integrarea europeana. Prefectii au Intre responsabilitati organizarea de activitati care sa conduca la cunoasterea de catre autoritatile locale si cetateni a programelor de finantare externa initiate si sustinute de catre UE si de alte institutii internationale. Conform noilor reglementari, ei trebuie sa se ocupe si de organizarea si desfasurarea de activitati pentru situatii de urgenta, precum si pregatirea si Indeplinirea masurilor de aparare care nu au caracter militar. Institutia prefectului asigura informarea prefectului In perioada producerii unor fenomene naturale periculoase, prezinta propuneri pentru acordarea de ajutoare umanitare populatiei afectate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, incendii etc., verifica modul de distribuire a ajutoarelor umanitare si sumelor alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului. Totodata, prefectul gestioneaza activitatea de eliberare si de evidenta a pasapoartelor simple, activitatea privind regimul permiselor de conducere, al certificatelor de Inmatriculare a autovehiculelor si al placilor cu numere de Inmatriculare. Actul normativ precizeaza explicit atributiile Oficiului prefectural si ale Cancelariei prefectului si reglementeaza dreptul prefectului de a organiza institutia pe care o conduce In functie de necesitatile specifice judetului. O alta noutate a actului normativ precizeaza explicit atributiile subprefectului. Intre competentele subprefectului sint precizate cele In domeniul controlului de legalitate, al conducerii serviciilor publice deconcentrate, exercitate In numele prefectului. Atributiile subprefectului sint stabilite prin ordin al prefectului. In lipsa prefectului sau In situatia In care aceasta functie este vacanta, atributiile revin subprefectului desemnat prin ordin al prefectului sau hotarire de Guvern. Hotarirea aprobata de Executiv are drept scop organizarea si explicitarea modului de aplicare a prevederilor introduse prin Ordonanta de Urgenta nr.179/2005 privind modificarea si completarea Legii nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului. Aceasta Ordonanta de Urgenta a Guvernului a introdus unele elemente de noutate, precum caracterul interministerial al functiei prefectului, Infiintarea colegiului prefectural, unele masuri care sa asigure punerea In acord a misiunilor prefectului cu instrumentele sale manageriale, neutralitatea politica, mobilitatea si profesionalizarea sa.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii