Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Municipalitatea nu renunta la ideea construirii de terase pe Faleza sau in Parcul Monument.

In cadrul sedintei CLM de ieri, plenul a aprobat modificarea hotaririlor privind inchirierea unor spatii pe Faleza si in Parcul Monument. Astfel, in urma deciziei unanime a consilierilor, loturile care au fost scoase la licitatie, dar care nu au primit avizul mediului deoarece sint spatii verzi, vor fi relocalizate. Totodata, pentru locatiile pentru care s-a platit deja chiria, municipalitatea a decis ca banii sa fie returnati. Arhitectul sef al municipiului, Marcel Marinescu, explica in raportul de specialitate inaintat CLM: "Prin HCLM nr. 104 din 27.04.2005 s-a aprobat scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a unui numar de maximum 12 loturi, fiecare in suprafata de 130 mp, situate pe faleza Dunarii. Punerea in aplicare a HCLM a fost conditionata de obtinerea avizelor de mediu si sanatate publica pentru amplasamentele propuse. In urma demersurilor facute, s-au obtinut cele doua avize penru un nr. de 10 suprafete de teren. Pozitia exacta, dimensiunile si vecinatatile au fost stabilite prin documentatii cadastrale. Avindu-se in vedere indeplinirea conditiei suspensive prevazute in hotarire, aceasta a fost pusa in aplicare in luna iulie 2005, pina in luna ianuarie 2006 incheindu-se contracte de inchiriere, in urma licitatiilor desfasurate, pentru un nr. de 7 amplasamente, si anume pozitiile 1, 2, 3, 4, 5, 7 si 9. In luna aprilie 2006, Agentia de Protectie a Mediului revine asupra punctului de vedere initial, prin care era de acord cu amplasarea celor 10 module si, invocind prevederile OUG nr. 195/ 2005 privind protectia mediului, ne face cunoscut ca nu poate elibera acordul de mediu pentru modulele care sint aplasate pe spatiile verzi. Pe cale de consecinta, lipsa acordului de mediu duce la imposibilitatea emiterii autorizatiei de construire pentru modulele pozitionate pe spatiile verzi, iar mai departe, aceasta duce la imposibilitatea punerii in executare a contractelor de inchiriere. Avind in vedere aceasta situatie, propunem modificarea HCLM nr. 104 din 27.04.2005 in sensul aprobarii numai a acelor amplasamante care nu sint pozitionate pe spatii verzi, respectiv pozitiile 1 si 9 din planul de amplasare".
Asa cum continua sursa citata, in ceea ce priveste contractele care au fost incheiate pina in prezent, acestea vor fi anulate, iar partile contractante vor fi puse in stituatia dinaintea incheierii contractelor "deoarece nici Primaria, nici societatile comerciale nu puteau sa prevada aparitia OUG nr. 195/2005, care a intrat in vigoare la 30.01.2006". Explicatiile arhitectului sef sint asemanatoare si in cazul locatiilor din Parcul Monument. Astfel, dupa validarea acestei hotariri si punerea ei in vigoare, municipalitatea va stabili noi amplasamente, care sa evite spatiul verde si care sa nu mai necesite acordul de mediu.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii