Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minimum doi actionari pentru infiintarea unui SA

Incepind din aceasta luna, societatile pe actiuni pot fi infiintate cu numai doi actionari, fata de cinci cit prevede legislatia actuala, iar capitalul social minim va fi egal cu echivalentul in lei a 25.000 de euro. Prevederile respective sint stipulate in actul normativ care modifica legea societatilor comerciale, care a intrat in vigoare la 1 decembrie.
Guvernul are posibilitatea sa modifice, cel mult o data la doi ani, valoarea minima a capitalului, tinind cont de rata de schimb a monedei nationale, astfel incit cuantumul sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 de euro.
Capitalul nu se poate situa sub aceasta valoare decit in situatia schimbarii incadrarii societatii respective. Daca aceasta prevedere nu este respectata, orice persoana interesata se va putea adresa instantei pentru a cere dizolvarea companiei, situatie valabila si in cazul in care o societate are mai putin de doi actionari pe o perioada mai lunga de noua luni.
Legislatia in vigoare stabileste pentru cele doua categorii de societati un nivel al capitalului de 2.500 de lei. Societatea pe actiuni va fi constituita prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, restul urmind sa fie achitat in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii. Legea stabileste ca aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic, aporturile in creante urmind sa aiba regimul juridic al celor in natura. Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

SRL-urile pot incepe activitatea doar dupa varsarea intregului capital social

Prevederile legate de capitalul social al unei societati cu raspundere limitata au ramas nemodificate, astfel ca acesta nu va putea fi mai mic de 200 de lei si va fi divizat in parti egale, de minimum 10 lei. Proiectul aduce ca noutate obligativitatea pentru firmele din aceasta categorie sa inceapa activitatea doar dupa varsarea intregului capital social. O completare adusa de lege da posibilitatea unei societati sa dobindeasca propriile actiuni fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionind in nume propriu, dar pe seama societatii in cuza, cu respectarea unor conditii. Astfel, operatiunea trebuie sa fie autorizata, pentru maximum 18 luni, de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, iar valoarea nominala a actiunilor proprii dobindite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu va putea sa depaseasca 10% din capitalul subscris. De asemenea, este necesar ca tranzactia sa aiba ca obiect doar actiuni integral liberate si plata actiunilor astfel dobindite sa fie realizata numai din profitul sau rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
Daca firma dobindeste propriile actiuni pentru a le distribui angajatilor sai, operatiunea va putea fi derulata si fara acordul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conditia fiind ca actiunile sa fie distribuite in termen de un an de la momentul dobindirii.

Capitalul autorizat, pina la jumatate din capitalul social subscris

Pe de alta parte, legea introduce notiunea de capital autorizat, care reprezinta valoarea cu care Consiliul de Administratie sau directoratul poate majora capitalul social subscris, prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor, fiind autorizat sa deruleze aceasta operatiune prin actul constitutiv sau pe baza unei imputerniciri primite de la AGEA.
Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii, si va fi prevazuta in actul constitutiv. Posibilitatea Consiliului de Administratie de a dispune de aceasta prerogativa va fi limitata in timp, la cinci ani. Prin autorizarea primita, Consiliul de Administratie va putea, de asemenea, sa decida asupra limitarii sau chiar ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti cu privire la subscrierea noilor actiuni.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii