Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Indemnizatia celor care au efectuat stagiul militar in detasamentele de munca va fi indexata

Incepind cu luna septembrie se va indexa indemnizatia lunara neimpozabila acordata celor care au efectuat stagiul militar în detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii (DGSM), în perioada 1950 - 1961. Indexarea va fi de 9,7% si a fost aprobata, recent, de Guvernul Romaniei.
Valoarea actuala a indemnizatiei este de 1,9050 lei RON, pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat în cadrul DGSM si dupa indexare, valoarea acesteia va fi de 2,09 lei RON. Indexarea este corespunzatoare indicelui mediul de inflatie aferent perioadei iunie 2004 - iunie 2005, comunicat de Institutul National de Statistica.
La Braila, de aceasta indemnizatie (stabilita prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul DGSM în perioada 1950-1961) beneficiaza 4.720 de persoane, dintre care 3.479 sint titulari iar restul, urmasi.
Stabilirea si plata drepturilor prevazute în Legea 309/2002 se fac de catre Casa Judetana de Pensii (CJP) Braila. Stabilirea situatiilor prevazute în prezenta lege se face de catre comisia pentru aplicarea prevederilor OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 pina la 6 martie 1945, din motive etnice. Din comisia care functioneaza în cadrul CJP Braila va face parte si un reprezentant al centrului militar teritorial. Stabilirea drepturilor prevazute de lege se face, la cerere, pe baza înscrisurilor din livretele militare si din adeverintele eliberate de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti. Comisia este obligata sa se pronunte asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotarire motivata. Împotriva hotaririi, persoana interesata poate face contestatie la Curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Hotarirea Curtii de apel este definitiva, iar contestatiile formulate împotriva hotaririlor comisiei sint scutite de taxa judiciara de timbru.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii